Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047044] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: marzec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój sądów powszechnych : komentarz / Łucja Korózs, Mariusz Sztorc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 [z indeksem] 14 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowania odrębne : komentarz / Bartosz Draniewicz, Łukasz Piebiak. Edition: Stan prawny: 20 marzec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005072] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Mariusz Bieżuński, Paweł Bieżuński. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Orzeczenia w procesie cywilnym : art. 316-366 kpc : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: lipiec 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Other title: KSCU : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, (Art. 1-505 [z indeksem] 37) / Andrzej Adamczuk [et al.] ; pod red. Małgorzaty Manowskiej. Edition: Stan prawny na 23 października 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 16 listopada 2011 r. oraz 1 i 6 stycznia 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, (Art. 506-1217) / Andrzej Adamczuk [et al.] ; pod red. Małgorzaty Manowskiej. Edition: Stan prawny na 23 października 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 16 listopada 2011 r. oraz 1 i 6 stycznia 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Regulamin arbitrażowy UNCITRAL : komentarz / Piotr Nowaczyk, Andrzej Szumański, Maria Szymańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: Regulamin arbitrażowy United Nation Commission on International Trade Law.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Nowelizacja ustawy o prokuraturze : komentarz / Aleksander Herzog. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. 1, Postępowanie rozpoznawcze / pod red. Tadeusza Erecińskiego ; [aut.] Tadeusz Ereciński [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 11 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: Postępowanie rozpoznawcze | KPC Kodeks postępowania cywilnego.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. 2, Postępowanie rozpoznawcze / pod red. Tadeusza Erecińskiego ; [aut.] Tadeusz Ereciński [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 25 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: Postępowanie rozpoznawcze | KPC Kodeks postępowania cywilnego.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 10 kwietnia 2012 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 maja 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Międzynarodowe postępowanie cywilne, sąd polubowny (arbitrażowy) / Tadeusz Ereciński [et al.] ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie egzekucyjne / Henryk Pietrzkowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 lutego 2012 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-729 / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KPC..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 730-1088 / red. Janusz Jankowski ; aut. Anna Barańska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KPC..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające : komentarz / Dariusz Zawistowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-366 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 367-729 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o prokuraturze : komentarz / Maciej Mitera, Michał Rojewski, Elżbieta Rojowska. Edition: Stan prawny: marzec 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / redaktor Andrzej Zieliński ; autorzy Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Edition: 9. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o notariacie : komentarz. T. 1, Ustrój notariatu / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 maja 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Ustrój notariatu.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108302] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki, Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik ; redakcja naukowa Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 27 października 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha