Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : ustawa i orzekanie, komentarz praktyczny / Antoni Górski, Lech Walentynowicz. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zażalenie w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055489] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057684] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla ; [autorzy: Adam Bodnar et al.]. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Pisma sądowe w sprawach cywilnych / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2012 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej / pod red. Jacka Gołaczyńskiego ; [poszczególne rozdz. przygot. Małgorzata Brulińska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090666] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy / Wiesław Kozielewicz. Edition: 2. wyd., stan prawny na 23 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane / redakcja naukowa Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-114386] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego cywilisty / Bogdan Bladowski. Edition: 4 wyd., stan prawny na 1 listopada 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej / Michał Laskowski. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-111865] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym / Łukasz Błaszczak. Edition: [Uwzględniono stan prawny oraz literaturę na dzień 31 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093956] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha