Your search returned 52 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047044] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski ; pod red. Jacka Gudowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-112992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: marzec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokaci w walce o sprawiedliwość. 1 / Czesław Czapliński, Juliusz Bolek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2004. Other title: Adwokaci.Availability: Copies available for loan: [M-050265] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut. Gerard B[i]eniek [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Dzieje notariatu polskiego / Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046606] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Biegły i jego opinia / Stefan Kalinowski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-096911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych / Aneta Jakubiak-Mirończuk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Układ z Schengen : współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht : materiał z seminarium "Układ z Schengen: współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 9-10 maja 1996 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Joanna Beczała ; [ tł. "UeL" - Usługi Lingwistyczne]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej : zestaw wykładów, kazusy, zbiór ustaw / Krystyna Sitkowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym / Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych oprac. Robert Kaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-102091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / Agnieszka Szokalska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Władysław Siedlecki, Zdzisław Świeboda. Edition: Wyd. 5 zaktual., stan prawny na 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057684] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja w postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sztuka negocjacji prawniczych / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098261] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie : materiały z sesji naukowej. Publisher: Warszawa : Krajowa Rada Notarialna, 2003. Other title: Siedemdziesiąt lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Copies available for hold on place: [M-078837] (1).
Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym / Alexander J. Bělohlávek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej / pod red. Jacka Gołaczyńskiego ; [poszczególne rozdz. przygot. Małgorzata Brulińska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090666] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego wraz z komentarzami : orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność, środki odwoławcze i środki zaskarżenia / Piotr Borkowski, Wiesława Kuberska, Maria Leszczyńska ; pod redakcją Piotra Borkowskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096751] (1).
  Copies available for reference: [Cz 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Katarzyna Ceglarska-Piłat, Jacek Trela, Monika Zbrojewska ; redakcja naukowa Piotr Kruszyński. Edition: Stan prawny na 17 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1224), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-109718] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 20 października 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych / Mariusz Paradowski. Edition: Wydanie 1.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo In Plus - Teresa Konarska, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110786] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne w pigułce / opracowanie redakcyjne: Joanna Ablewicz. Edition: Stan prawny: 1 września 2019 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-113924] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne / Joanna Studzińska, Paweł Cioch. Edition: 6. wydanie, [stan prawny na dzień 1.9.2019 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Availability: Copies available for loan: [M-114135] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha