Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2, Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna : egzaminy wstępne, testy ministerialne z lat 2008-2011 / [oprac. red. Paweł Wiencek ; oprac. merytoryczne: Michał Kiełb, Sebastian Pietrzyk, Bogusław Gąszcz]. Edition: Stan prawny: maj 2012 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Od.Nowa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądownictwo ziemskie w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej / Michał Pawlikowski. Publisher: Strzałków : Michał Pawlikowski, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Pisma sądowe w sprawach cywilnych / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2012 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aplikacja sądowo-prokuratorska : pytania i odpowiedzi / Adam Malinowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 3 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. 1, Postępowanie rozpoznawcze / pod red. Tadeusza Erecińskiego ; [aut.] Tadeusz Ereciński [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 11 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: Postępowanie rozpoznawcze | KPC Kodeks postępowania cywilnego.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. 2, Postępowanie rozpoznawcze / pod red. Tadeusza Erecińskiego ; [aut.] Tadeusz Ereciński [et al.]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 25 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: Postępowanie rozpoznawcze | KPC Kodeks postępowania cywilnego.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 10 kwietnia 2012 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 maja 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Międzynarodowe postępowanie cywilne, sąd polubowny (arbitrażowy) / Tadeusz Ereciński [et al.] ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 lutego 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie egzekucyjne / Henryk Pietrzkowski ; pod red. Tadeusza Erecińskiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 lutego 2012 r., uwzględnia zmiany wchodzące w życie 3 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, cop. 2012. Other title: KPC Kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym / Alexander J. Bělohlávek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym / Jacek Jaśkiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013 Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-729 / red. Agnieszka Góra-Błaszczykowska ; aut. Sławomir Cieślak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KPC..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz : art. 730-1088 / red. Janusz Jankowski ; aut. Anna Barańska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Other title: KPC..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym / Maciej Grzegorz Plebanek. Edition: Stan prawny na 1 września 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aplikacja notarialna : pytania, odpowiedzi, tabele / Mariusz Stepaniuk. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej / pod red. Jacka Gołaczyńskiego ; [poszczególne rozdz. przygot. Małgorzata Brulińska et al.]. Edition: Stan prawny na 30 lipca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090666] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym / Łukasz Błaszczak. Edition: [Uwzględniono stan prawny oraz literaturę na dzień 31 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093956] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Współczesna adwokatura wobec innych zawodów prawniczych / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 30 października 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 30 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokatura gwarantem prawa do obrony / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 30 października 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego / pod red. Jacka Giezka. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : testy, ćwiczenia, diagramy / Paweł Cioch, Edyta Gapska, Joanna Studzińska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Artykuły 506-729 / Helena Ciepła [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Artykuły 1-366 / Henryk Dolecki [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny: 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Dyskrecjonalna władza sędziego : zagadnienia teorii i praktyki / red. Marcin Dębiński, Robert Pelewicz, Tomasz Rakoczy. Publisher: Tarnobrzeg : Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz : art. 1-366 / red. Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; aut.: Helena Ciepła [et al.]. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości : studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach / Ewa Bałuch-Baranowska [et al.] ; pod red. Krzysztofa Hejosza. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha