Your search returned 213 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Lists:
Apelacja w postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 7.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Other title: KSCU : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych / Kazimierz Piasecki. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym / Paweł Grzegorczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sztuka negocjacji prawniczych / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098261] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa : wyzwania współczesności = Independence of the judiciary and legal profession as foundations of the rule of law : contemporary challenges / red. nauk. Tomasz Wardyński, Magdalena Niziołek. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Other title: Independence of the judiciary and legal profession as foundations of the rule of law : contemporary challenges.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
W imieniu Rzeczypospolitej : wymiar sprawiedliwości w Polsce w czasie II Wojny Światowej / Leszek Gondek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Comparative criminal justice systems / Harry R. Dammer, Jay S. Albanese. Edition: 4th ed.Publisher: Wadsworth : Wadsworth Cengage Learning, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
A dictionary of criminal justice / Peter Joyce and Neil Wain. Publisher: London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Informator notariusza 2010 / pod red. Marka Leśniaka. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 2010 r.Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Notariat francuski : co wiem? / Jean Rioufol, François Rico ; [red. Lignar PR Sp. z o.o. ; tł. CG Traduction]. Publisher: Warszawa : Krajowa Rada Notarialna, 2006. Other title: Co wiem? Notariat francuski | Que sais-je? Le Notariat.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Henryk Dolecki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080870] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej / pod red. Krystiana Markiewicza ; Iustitia Polska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej / Piotr Brzeziński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla ; [autorzy: Adam Bodnar et al.]. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądy i trybunały w konstytucji i w praktyce / pod red. Wiesława Skrzydły. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Elwira Marszałkowska-Krześ [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, (Art. 1-505 [z indeksem] 37) / Andrzej Adamczuk [et al.] ; pod red. Małgorzaty Manowskiej. Edition: Stan prawny na 23 października 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 16 listopada 2011 r. oraz 1 i 6 stycznia 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, (Art. 506-1217) / Andrzej Adamczuk [et al.] ; pod red. Małgorzaty Manowskiej. Edition: Stan prawny na 23 października 2011 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 16 listopada 2011 r. oraz 1 i 6 stycznia 2012 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Nowelizacja ustawy o prokuraturze : komentarz / Aleksander Herzog. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 1 / pod red. Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2 / pod red. Jacka Gudowskiego i Karola Weitza. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Gajda-Roszczynialska. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym / Anna Kościółek. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy 24-26 września 2009 r. / red. nauk. Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 1, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania transformacji.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. T. 2, Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. Other title: Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha