Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądownictwo polubowne (arbitraż) / Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076386] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Sądy polubowne i mediacje / pod redakcją Jana Olszewskiego ; [aut. Aneta Arkuszewska et al.]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2008. Other title: Sądy polubowne i mediacja.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Europejski Tytuł Egzekucyjny w teorii i praktyce / Michał Arciszewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wnoszenie apelacji cywilnej / Zdzisław Krzemiński. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 16. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym / Józef Jagieła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego / Bogusław Dauter. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : edycja pierwsza / Grzegorz Jędrejek. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego | KPC : edycja pierwsza.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Polubowne rozstrzyganie sporów / Rafał Golat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057656] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej : zestaw wykładów, kazusy, zbiór ustaw / Krystyna Sitkowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049469] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Mariusz Bieżuński, Paweł Bieżuński. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym / Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych oprac. Robert Kaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-102091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / Agnieszka Szokalska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / Andrzej Marciniak. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053502] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sąd arbitrażowy / Tadeusz Ereciński, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Władysław Siedlecki, Zdzisław Świeboda. Edition: Wyd. 5 zaktual., stan prawny na 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102084] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych / Henryk Pietrzkowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Lidia Bagińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Notariat Drugiej Rzeczypospolitej / Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Orzeczenia w procesie cywilnym : art. 316-366 kpc : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: lipiec 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Democracy in the courts : lay participation in European criminal justice systems / Marijke Malsch. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. Other title: Lay participation in European criminal justice systems.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
The integrity of the judge : a philosophical inquiry / Jonathan Soeharno. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. Other title: Philosophical inquiry.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego cywilisty / Bogdan Bladowski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Aplikacja radcowska : pytania, odpowiedzi, tabele / Mariusz Stepaniuk. Edition: Stan prawny: 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o ustroju sądów powszechnych : regulamin urzędowania sądów powszechnych / wprow. Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 6 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha