Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Adwokatura : historia, współczesność, przyszłość / redakcja naukowa Tomasz J. Kotliński, Małgorzata Grzesik-Kulesza. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut. Gerard B[i]eniek [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym / Michał Bieniak. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / Przemysław Kucharski [et al.] ; pod red. naukową Karola Weitza. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057684] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych / Dorota Bugajna-Sporczyk [et al.]. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-061157] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108302] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
70 lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie : materiały z sesji naukowej. Publisher: Warszawa : Krajowa Rada Notarialna, 2003. Other title: Siedemdziesiąt lat zunifikowanego polskiego prawa o notariacie.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Copies available for hold on place: [M-078837] (1).
Postępowanie cywilne : orzecznictwo / wprow. Tadeusz Ereciński ; wybór i oprac. Witold Borysiak (red.) [et al.] ; pod kierunkiem Karola Weitza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091257] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Regulamin arbitrażowy UNCITRAL : komentarz / Piotr Nowaczyk, Andrzej Szumański, Maria Szymańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: Regulamin arbitrażowy United Nation Commission on International Trade Law.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : przygotowanie do rozprawy / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Piotra Borkowskiego. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217 / Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Piotr Rylski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 17 sierpnia 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Artykuły 367-505 [Indeks górny 37] / Józef Iwulski [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające : komentarz / Dariusz Zawistowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Artykuły 730-1088 / Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 21 listopada 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji - rozprawa i postępowanie dowodowe : casebook / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Wiesławy Kuberskiej. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093232] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o prokuraturze : komentarz / Maciej Mitera, Michał Rojewski, Elżbieta Rojowska. Edition: Stan prawny: marzec 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz / Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki, Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik ; redakcja naukowa Andrzej Jakubecki. Edition: Wyd. 6, stan prawny na 27 października 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu postępowania cywilnego wraz z komentarzami : orzeczenia, ich wykonalność i prawomocność, środki odwoławcze i środki zaskarżenia / Piotr Borkowski, Wiesława Kuberska, Maria Leszczyńska ; pod redakcją Piotra Borkowskiego. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096751] (1).
  Copies available for reference: [Cz 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 3, Komentarz : Art. 730-1088 / redaktorzy Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki ; autorzy Arkadiusz Cudak, Józef Jagieła, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Andrzej Marciniak, Monika Michalska-Marciniak, Marek Sychowicz, Tadeusz Żyznowski. Edition: 6. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Other title: KPC.Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych : orzecznictwo / Wojciech Marchwicki, Marek Niedużak. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-107214] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji / redakcja naukowa Tadusz Wiśniewski ; autorzy: Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Bartosz Karolczyk, Krzysztof Knoppek, Kazimierz Lubiński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka / redaktorzy Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; [recenzja naukowa: Agnieszka Góra-Błaszczykowska]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Biała Księga : propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce / redakcja: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Maciej Zachariasiewicz ; członkowie zespołu: Łukasz Błaszczak, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Rafał Sikorski, Maciej Zachariasiewicz, Karol Zawiślak, Grzegorz Żmij. Publisher: Warszawa [etc.] : Konfederacja Lewiatan : Sąd Arbitrażowy przy Konferencji Lewiatan, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawnicy przyszłości / Richard Susskind ; [tł. Magdalena Grala-Kowalska, Quendi Language Services]. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne w zarysie / Witold Broniewicz, Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki. Edition: 12. wyd., stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103310] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ekspertyza sądowa : zagadnienia wybrane / redakcja naukowa Maria Kała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Komentarz : art. 1096-1217 / redaktor Andrzej Marciniak ; autorzy Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Arkadiusz Cudak, Joanna Derlatka, Katarzyna Gonera, Józef Jagieła, Michał Kłos, Anna Kościółek, Robert Kulski, Ireneusz Kunicki, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Andrzej Marciniak, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, Joanna Misztal-Konecka, Monika Rejdak, Joanna Studzińska, Andrzej Jan Szereda, Andrzej Torbus, Marcin Uliasz. Edition: [Wyd. 6].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Other title: KPC..Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne / redakcja naukowa Elwira Marszałkowska-Krześ ; [redaktorzy naukowi części publikacji: Łukasz Błaszczak, Izabella Gil, Dagmara Kornobis-Romanowska ; autorzy: Anna Banaszewska i 37 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Other title: Meritum : postępowanie cywilne.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do art. 730-1217 / redakcja naukowa Andrzej Jakubecki ; Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki, Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Wójcik. Edition: 7. wydanie, stan prawny na 14 lutego 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha