Your search returned 213 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie / Łukasz Chojniak. Edition: [Stan prawny na 15.8.2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Other title: Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Karol Świtaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym / Barbara Barut-Skupień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim / Radosław Giętkowski. Edition: [Stan prawny na dzień 15 V 2013 r.].Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Mediacja : jestem za / Maciej Bobrowicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza : dyscyplinarnej, cywilnej, karnej / Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa / red. Tomasz Rakoczy ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy / Małgorzata Manowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacje cywilne i karne : 69 wzorów pism z omówieniami / Stefan Jaworski. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych / Andrzej Tomaszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy / Wiesław Kozielewicz. Edition: 2. wyd., stan prawny na 23 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce / Beata Stępień-Załucka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Trybunał Kompetencyjny : Kolegium Kompetencyjne : geneza, działalność, współczesność / Robert Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Interaction of arbitration and courts / editors Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová. Publisher: Huntington : Juris, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Arbitration in Poland / auth. Paweł Pietkiewicz [et al.]. Publisher: Warsaw : Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawnicy przyszłości / Richard Susskind ; [tł. Magdalena Grala-Kowalska, Quendi Language Services]. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 5, Postępowanie egzekucyjne / Henryk Pietrzkowski ; redakcja naukowa Tadeusz Ereciński. Edition: 5. wyd., stan prawny na 15 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie egzekucyjne.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 4, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski ; redakcja naukowa Tadeusz Ereciński. Edition: 5 wyd., stan prawny na 25 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 3, Postępowanie rozpoznawcze / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Karol Weitz ; redakcja naukowa Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a także ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 sierpnia 2016.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym / Ireneusz Kunicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych / Kazimierz Pawelec. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Procedura cywilna / Katarzyna Jasińska. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 2, Postępowanie rozpoznawcze / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 20 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Postępowanie rozpoznawcze.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prokuratura w Polsce : 1918-2014 / Lidia Mazowiecka. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym : Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej / redakcja Maciej Łaszczuk, Rafał Morek. Publisher: Warszawa : Naczelna Rada Adwokacka, 2016. Other title: Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : komentarz. T. 6, Międzynarodowe postępowanie cywilne ; Sąd polubowny (arbitrażowy) / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński ; Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz. Edition: Wyd. 5., stan prawny na 1 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Other title: Międzynarodowe postępowanie cywilne | Sąd polubowny (arbitrażowy).Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Katarzyna Ceglarska-Piłat, Jacek Trela, Monika Zbrojewska ; redakcja naukowa Piotr Kruszyński. Edition: Stan prawny na 17 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem ustaw z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1224), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-109718] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sine ira et studio : Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu / redakcja naukowa Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie zabezpieczające / autorzy: Andrzej Jakubecki, Marcin Walasik ; redakcja naukowa Andrzej Jakubecki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha