Your search returned 110 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowe postępowanie cywilne / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny, literaturę i publikowane orzecznictwo uwzględniono na koniec maja 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505 [z indeksem] 14 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym / Robert Kulski. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym / Karol Weitz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 30 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne / Paweł Cioch, Joanna Nowińska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049915] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Terminy w polskim procesie cywilnym / Mariusz Sorysz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wnoszenie apelacji cywilnej / Zdzisław Krzemiński. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Marii Jędrzejewskiej oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 16. wyd., stan prawny: listopad 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym / Józef Jagieła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego : edycja pierwsza / Grzegorz Jędrejek. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Other title: KPC - kodeks postępowania cywilnego | KPC : edycja pierwsza.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym / Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych oprac. Robert Kaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-102091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego / Agnieszka Szokalska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkPrawo, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy, orzecznictwo, literatura / Przemysław Kucharski [et al.] ; pod red. naukową Karola Weitza. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : wzory pism z prawa materialnego i procesowego z objaśnieniami i płytą CD / Andrzej Zieliński, Marcjusz Szczepański ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1.9.2008r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Władysław Siedlecki, Zdzisław Świeboda. Edition: Wyd. 5 zaktual., stan prawny na 1 października 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych / Henryk Pietrzkowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone : komentarz / Monika Rejdak. Edition: Stan prawny: listopad 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Orzeczenia w procesie cywilnym : art. 316-366 kpc : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: lipiec 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego cywilisty / Bogdan Bladowski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowania odrębne w procesie cywilnym / Małgorzata Manowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja w postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-102090] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych / Kazimierz Piasecki. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha