Your search returned 110 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postępowanie cywilne / Włodzimierz Głodowski, Joanna Mucha. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 10 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy, testy, wzory / Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Wojciech Graliński, Olimpia Marcewicz, Monika Rejdak, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik. Edition: Wyd. 1 (1 dodr.).Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice / red. Elwira Marszałkowska-Krześ ; aut. Natalia Banaś [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na 20.02.2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowania cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości / Roman Dziczek. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : kazusy / Tomasz Radkiewicz, Piotr Skibiński ; redaktor naukowy Henryk Dolecki. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne / Krzysztof Knoppek. Edition: 4. wyd., stan prawny na 14 sierpnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych / pod red. Tadeusza Wiśniewskiego ; aut. Gerard B[i]eniek [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 lipca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck ; Kraków : we współpr. z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051017] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zażalenie w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055489] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne / Paweł Cioch, Joanna Nowińska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049915] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym / Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych oprac. Robert Kaliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-102091] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Metodyka pracy sędziego cywilisty / Bogdan Bladowski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych / Dorota Bugajna-Sporczyk [et al.]. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-061157] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym : komentarz / Małgorzata Sieradzka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-108302] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Henryk Dolecki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080870] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Postępowanie cywilne : orzecznictwo / wprow. Tadeusz Ereciński ; wybór i oprac. Witold Borysiak (red.) [et al.] ; pod kierunkiem Karola Weitza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091257] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Małgorzata Sieradzka. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Rzetelny proces cywilny / Aneta Łazarska ; słowo wstępne Stanisław Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 3 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : przygotowanie do rozprawy / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Piotra Borkowskiego. Publisher: Warszawa : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-088713] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym / Łukasz Błaszczak. Edition: [Uwzględniono stan prawny oraz literaturę na dzień 31 maja 2010 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093956] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 5, Artykuły 1096-1217 / Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, Piotr Rylski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 17 sierpnia 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Artykuły 367-505 [Indeks górny 37] / Józef Iwulski [et al.] ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające : komentarz / Dariusz Zawistowski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 4, Artykuły 730-1088 / Helena Ciepła, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski ; red. nauk. Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 21 listopada 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zbiór orzeczeń z zakresu prawa cywilnego procesowego wraz z komentarzami : postępowanie przed sądem pierwszej instancji - rozprawa i postępowanie dowodowe : casebook / Piotr Borkowski [et al.] ; pod red. Wiesławy Kuberskiej. Publisher: Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093232] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).

Powered by Koha