Your search returned 83 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo autorskie a postęp techniczny / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Publisher: Kraków : Universitas, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Twórczość pracownicza : prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Lech Jaworski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047360] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych / Maciej Barczewski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona / Sławomir Tomczyk. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Pola eksploatacji utworów audiowizualnych : monografia / Piotr Ślęzak. Edition: Stan prawny na dzień 31 stycznia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim / Rafał Marcin Sarbiński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Elżbieta Traple. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Publisher: Warszawa : Lexis Nexis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : orzecznictwo / Anna Korpała ; red. nauk. Sybilla Stanisławska-Kloc, Andrzej Matlak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Granice prawa autorskiego / red. tomu Jakub Kępiński, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Rafał Sikorski ; aut. Jarosław Greser [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / [pod red. Ewy Ferenc-Szydełko] ; aut. Ewa Ferenc-Szydełko [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: PrAut : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Środki ochrony praw własności intelektualnej / Paweł Podrecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108182] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich / Katarzyna Błeszyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Własność intelektualna - źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy / [red. Zdobysław Kuleszyński]. Publisher: Kielce : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Umowy wydawnicze / Agnieszka Damasiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis ; [Kraków] : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-087716] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych / Andrzej Karpowicz. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach : działalność projektowa w budownictwie / Rafał Golat. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji / Jerzy Szczotka. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Orzecznictwo i bibliogr. wg stanu na 31 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór : przedmiot prawa autorskiego / Wojciech Machała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dzieła osierocone : korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 / red. nauk Dorota Sokołowska. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2013. Other title: Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawna ochrona formatów telewizyjnych / Zbigniew Pinkalski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Fotograf, fotografia, prawo / Wojciech Orżewski. Publisher: Warszawa : Inicjał, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-097301] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zabawy z prawem autorskim / Ryszard Markiewicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : podręcznik dla studentów szkół filmowych / Piotr Ślęzak. Edition: Wyd. 2, (popr. i uzup.), stan prawny na dzień 1 października 2014 r.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym / Marcin Huczkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego / Ewa Laskowska. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha