Your search returned 152 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Fotograf, fotografia, prawo / Wojciech Orżewski. Publisher: Warszawa : Inicjał, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-097301] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Regulacja dostępu do Internetu i jej polityczne uwarunkowania / Elżbieta Czarny-Drożdżejko, Izabela Dobosz, Jakub Żurawski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-099425] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zabawy z prawem autorskim / Ryszard Markiewicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Wykorzystywanie przez prasę utworów chronionych prawem autorskim : wyjątki, wyłączenia i ograniczenia / Grzegorz Pacek. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. Other title: Wykorzystanie przez prasę utworów chronionych....Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : podręcznik dla studentów szkół filmowych / Piotr Ślęzak. Edition: Wyd. 2, (popr. i uzup.), stan prawny na dzień 1 października 2014 r.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie : wybrane problemy prawne i ekonomiczne / pod red. Piotra Steca. Publisher: Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym / Marcin Huczkowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej / Aleksandra Auleytner. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego / Ewa Laskowska. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Międzynarodowe prawo Internetu / Joanna Kulesza. Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych / Marek Salamonowicz. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Domena internetowa jako przedmiot polubownego rozstrzygania sporów / Karolina Mania. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Domena internetowa....Availability: Copies available for loan: [M-103061] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Internetowe naruszenia własności intelektualnej 2015 / pod redakcją Jerzego Kosińskiego. Publisher: Szczytno : Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Twórczość internautów w świetle regulacji prawa autorskiego na przykładzie fanfiction / Katarzyna Grzybczyk ; [recenzent Wojciech Machała]. Edition: Stan prawny na 15 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2015. Other title: Twórczość internautów w świetle regulacji prawa....Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Nicholas Ghazal. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : wzory umów z komentarzem / Piotr Ślęzak. Edition: 3. wydanie, stan prawny na 1 marca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo prasowe : komentarz / redakcja naukowa Michał Zaremba ; Krzysztof Drozdowicz, Maria Łoszewska-Ołowska, Michał Zaremba. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ilustrowane prawo autorskie / Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 października 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej : jak znani i sławni chronią swoje prawa / Katarzyna Grzybczyk. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Entertainment law : fundamentals and practice / Corey Field. Edition: First edition.Publisher: [San Diego] : Cognella Academic Publishing, copyright 2018. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Intellectual property : the law of trademarks, copyrights, patents, and trade secrets / Deborah E. Bouchoux. Edition: Fifth edition, 2nd printing.Publisher: Boston, MA : Cengage Learning, © 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Film copyright in the European Union / Pascal Kamina. Edition: 2nd ed.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2016. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Law and creativity in the age of enterteinment franchise / ed. by Kathy Bowrey and Michael Handler. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Online Access: Spis treści, streszczenie Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Lists:
Prawo prasowe : ujęcie praktyczne / Michał Zaremba. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór i przedmioty praw pokrewnych w systemie polskim i francuskim. Cz. 1, Utwór i przedmioty praw pokrewnych we francuskim systemie prawnym / Elżbieta Czarny-Drożdżejko. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. Other title: Utwór i przedmioty praw pokrewnych we francuskim systemie prawnym.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: 8. wydanie, stan prawny na 25 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ochrona baz danych / Sybilla Stanisławska-Kloc. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076829] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym / Andrzej Matlak. Publisher: Kraków : UJ : "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-002841] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha