Your search returned 154 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zagadnienia prawa autorskiego / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080667] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dobra intelektualne : problemy międzynarodowej ochrony / Leonard Łukaszuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dziedziczenie własności intelektualnej : zbiór referatów / pod red. Mariusza Załuckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
  Checked out (1).
Prawo autorskie w reklamie i marketingu / Monika Brzozowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-004633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych / Piotr Ślęzak. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2007 r.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zagadnienia prawa własności intelektualnej / pod red. Andrzeja Matlaka. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zagadnienia prawa autorskiego / pod red. Andrzeja Matlaka. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
  Checked out (1).
Ius internet : między prawem a etyką / Joanna Kulesza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim / Rafał Marcin Sarbiński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Elżbieta Traple. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Publisher: Warszawa : Lexis Nexis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie : orzecznictwo / Anna Korpała ; red. nauk. Sybilla Stanisławska-Kloc, Andrzej Matlak. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. Edition: Wyd. 6 zaktual.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065586] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz / [pod red. Ewy Ferenc-Szydełko] ; aut. Ewa Ferenc-Szydełko [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Other title: PrAut : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich / Katarzyna Błeszyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Cytat w świetle prawa autorskiego / Leszek Małek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet : protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit / redakcja: Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Intellectual property and private international law / edited by James J. Fawcett, Paul Torremans. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Edition: 5. wyd., stan prawny na 30 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni : prawo autorskie - dozwolony użytek utworów / [aut. Justyna Ożegalska-Trybalska et al.]. Publisher: Kraków : Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Własność intelektualna - źródłem kapitału przedsiębiorcy : kompendium wiedzy / [red. Zdobysław Kuleszyński]. Publisher: Kielce : Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych : zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Czub. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-107222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego / Krzysztof Felchner. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. Publisher: Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Interes publiczny i jego oddziaływanie na powstanie, treść i wykonywanie praw własności intelektualnej / Arkadiusz Michalak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Information technology law / Diane Rowland, Uta Kohl and Andrew Charlesworth. Edition: 4th ed.Publisher: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha