Your search returned 39 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Papiery wartościowe / M. Bączyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939 / Aldona Podolska-Meducka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049934] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
System bankowy w regulacjach polskich i unijnych / Jolanta Gliniecka. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104369] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 marca 2006.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ustawa o obligacjach / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności / Karolina Włodarska. Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Mirosław Bączyk [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 25 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049509] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2007 r.].Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052500] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe : testy / red. nauk. Patryk Łukasiak ; aut. pytań: Anna Grochowska [et al.]. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo budżetowe / Andrzej Borodo. Edition: Stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
  Checked out (1).
Leksykon prawa finansowego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Drwiłło, Doroty Maśniak ; [aut. leksykonu Andrzej Drwiłło et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
  Checked out (1).
Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce / pod red. Michała Ciecierskiego, Artura Mudreckiego, Piotra Stanisławiszyna. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057043] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
System prawa finansowego. T. 4, Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego / pod red. Jana Głuchowskiego ; [aut.: Eugenia Fojcik-Mastalska et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Other title: Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego.Availability: Copies available for loan: [M-078231] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu / Piotr Horosz. Edition: Stan prawny na 15 listopada 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego / Cezary Kosikowski. Publisher: Białystok : Temida2, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078013] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego / red. Paweł J. Lewkowicz, Janusz Stankiewicz. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, cop. 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-078008] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Karty płatnicze w Polsce / Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Sanacja banku w bankowych procedurach naprawczych i w postępowaniu upadłościowym / Konrad Kohutek. Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego : Zakamycze, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055880] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-048993] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo papierów wartościowych / red. Andrzej Szumański ; aut. Aleksander Chłopecki [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049456] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych / Irena Czaja-Hliniak. Edition: Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2006 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "SPES", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002847] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Polskie prawo bankowe / Lesław Góral, Maria Karlikowska, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Przywileje bankowe w prawie polskim / Andrzej Janiak. Edition: [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2003 r.].Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-080647] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny obowiązujący od 2 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057770] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050678] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego / Jacek Kołacz. Edition: Stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa: Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055965] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057386] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo rynku kapitałowego / Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-077240] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe : część konstytucyjna wraz z częścią ogólną / Teresa Dębowska-Romanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064242] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Other title: Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe | Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi.Availability: Copies available for loan: [M-078164] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).

Powered by Koha