Your search returned 97 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji / Jacek Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Instytucje prawa rynku kapitałowego / Rafał Blicharz. Edition: Stan prawny na dzień 1.01.2013 roku.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", dr. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego / Damian Cyman. Edition: Stan prawny na 30 września 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Kasy fiskalne w praktyce : [praca zbiorowa / pod red. Anny Koleśnik ; aut. Łukasz Chłond et al.]. Publisher: Warszawa : Rachunkowość Sp. z o.o., [2014]. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Wpływ prawa międzynarodowego na ewolucję koncepcji instrumentu finansowego w wybranych państwach Unii Europejskiej / Michał Mariański. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe / Izabela Heropolitańska, Barbara Andrzejuk. Edition: 3 wyd., stan prawny na 30 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe / Przemysław Antas [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Other title: Prawo finansowe : repetytorium.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Grzegorz Sikorski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Kalendarium finansów publicznych : ważne terminy z ustawy o finansach publicznych oraz aktów prawnych z nią powiązanych / pod red. Wojciecha Białończyka i Łukasza Kasiaka. Edition: Stan prawny: 1.1.2012 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych. Cz. 2, Nadzór emerytalny, nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych / Daniel K. Nowicki. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych / Daniel K. Nowicki ; [Komisja Nadzoru Finansowego]. Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Nauka skarbowości / Roman Rybarski ; przedmowa Robert Jastrzębski ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Lists:
Finanse i prawo finansowe / Alina Majchrzycka-Guzowska. Edition: 10. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-103126] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
  Checked out (1).
Prawo bankowe / Zbigniew Ofiarski. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa: Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939 / Aldona Podolska-Meducka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-049934] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Przywileje bankowe w prawie polskim / Andrzej Janiak. Edition: [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2003 r.].Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-080647] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Ustawa o obligacjach / Ryszard Czerniawski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047588] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo budżetowe / Andrzej Borodo. Edition: Stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
  Checked out (1).
Leksykon prawa finansowego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Drwiłło, Doroty Maśniak ; [aut. leksykonu Andrzej Drwiłło et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-051437] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół aut. Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057386] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
  Checked out (1).
Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce / pod red. Michała Ciecierskiego, Artura Mudreckiego, Piotra Stanisławiszyna. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057043] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe : część konstytucyjna wraz z częścią ogólną / Teresa Dębowska-Romanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064242] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Other title: Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe | Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi.Availability: Copies available for loan: [M-078164] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu / Jan Mojak. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065131] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Karty płatnicze w Polsce / Remigiusz Kaszubski, Łukasz Obzejta. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe / red. Henryk Dzwonkowski, Jolanta Gliniecka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-086352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
  Checked out (1).
Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego / Aleksandra Nadolska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Other title: Komisja Nadzoru Finansowego.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo rynku finansowego : doktryna, instytucje, praktyka / redakcja naukowa Anna Jurkowska-Zeidler, Marcin Olszak ; [autorzy]: Magdalena Fedorowicz, Eugenia Fojcik-Mastalska, Anna Jurkowska-Zeidler, Cezary Kosikowski, Mariola Lemonnier, Dorota Maśniak, Jan Monkiewicz, Tomasz Nieborak, Zbigniew Ofiarski, Marcin Olszak, Marcin Orlicki. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101028] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).

Powered by Koha