Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Swoboda umów według art. 353¹ kc : konstrukcja prawna / Piotr Machnikowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Wzorce umów w prawie polskim / Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Katarzyna Górska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kara umowna / Jacek Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : [Kantor Wydawniczy "Zakamycze"], cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego / Elżbieta Kremer. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056919] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego / Paweł Janda. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odsetki cywilnoprawne / Marcin Lemkowski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Wpływ siły nabywczej pieniądza na wykonanie zobowiązań prywatno-prawnych w II Rzeczypospolitej / Robert Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa leasingu / Jerzy Poczobut. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym / Monika Tenenbaum. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wykonanie i skutki naruszenia zobowiązań : projekt z uzasadnieniem / Iwona Karasek [et al.] ; pod kierunkiem Jerzego Pisulińskiego i Fryderyka Zolla ; pod red. Marleny Pecyny. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Open content : zagadnienia prawne / Piotr Wasilewski. Edition: Stan prawny na 30 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Najem i wynajem lokali komercyjnych / Agnieszka Damasiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej / Maciej Giaro. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia / Krzysztof Topolewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Dostep z sieci UMK Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność za produkt / Bogusława Gnela. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-020799] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowy odnoszące się do osób trzecich / Ewa Łętowska, Przemysław Drapała, Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych / Grzegorz Tracz. Edition: Stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji / red. Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym / Aneta Kaźmierczyk. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108301] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność za produkt / Monika Jagielska. Edition: 2. wyd. zm., stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / pod red. Bogusławy Gneli. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094244] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy / Anna Falkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowne prawo odstąpienia / Michał Warciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Rynek sztuki : aspekty prawne / pod red. Wojciecha Kowalskiego, Katarzyny Zalasińskiej. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zawieranie umów między przedsiębiorcami / Ewa Wójtowicz. Edition: Stan prawny na dzień 7 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108294] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-113343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).

Powered by Koha