Your search returned 110 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / pod red. Bogusławy Gneli. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-094244] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej / Ewa Habryn-Motawska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-078851] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Prawo właściwe dla umów konsumenckich zawieranych przez Internet / Agata Jaroszek. Edition: Stan prawny na dzień 14 lipca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108392] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowne prawo odstąpienia / Michał Warciński. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / red. Janina Panowicz-Lipska ; aut.: Roman Budzinowski [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym / Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2013.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-096268] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy / Dominika Mróz-Krysta ; słowo wstępne Fryderyk Zoll. Edition: Stan prawny na 24 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ustawa o prawach konsumenta / (red.) Dorota Karczewska, Monika Namysłowska, Tadeusz Skoczny ; [autorzy B. Giesen i 25 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-108375] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo zobowiązań - umowy nienazwane / redaktor Wojciech Jan Katner ; autorzy Ewa Bagińska, Mirosław Bączyk, Szymon Byczko, Jacek Gołaczyński, Aleksander Kappes, Wojciech J. Katner, Wojciech J. Kocot, Mirosław Nesterowicz, Teresa Mróz, Adam Olejniczak, Adam Opalski, Urszula Promińska, Wojciech Robaczyński, Michał Romanowski, Małgorzata Serwach, Mirosław Stec, Anna Walaszek-Pyzioł. Edition: 2. wyd. zm. i uzup., [stan prawny na 4 maja 2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak. Edition: 12. wyd. rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104279] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (3).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 5, Zobowiązania : część szczegółowa : [art. 720-921] / redakcja naukowa Jacek Gudowski ; Teresa Bielska-Sobkowicz, Helena Ciepła, Przemysław Drapała, Jacek Gudowski, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska. Edition: 2. wyd., stan prawny na 15 marca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczegółowa : [art. 535-719] / redakcja naukowa Jacek Gudowski ; Teresa Bielska-Sobkowicz, Helena Ciepła, Przemysław Drapała, Jacek Gudowski, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska. Edition: 2. wyd., stan prawny na 15 marca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna / redakcja naukowa Jacek Gudowski ; Teresa Bielska-Sobkowicz, Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Jacek Gudowski, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Żuławska. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Zobowiązania.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowy w obrocie gospodarczym : wzory, komentarze, orzecznictwo / redakcja naukowa Andrzej Kidyba; Przemysław Bryłowski, Paweł Daszczuk, Małgorzata Dumkiewicz, Zdzisław Gawlik, Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Grzegorz Kozieł, Adrian Niewęgłowski, Marcin Orlicki, Jerzy Szczotka, Joanna Wiak, Jacek Widło, Karolina Wyrwińska. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 1 listopada 2017 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Zobowiązania : część ogólna (art. 353-534) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; [autorzy] Bernadetta Fuchs, Dariusz Fuchs, Bogusława Gnela, Andrzej Herbet, Witold Kurowski, Joanna Naczyńska, Adam Malik, Andrzej Rąpała, Katarzyna Skubisz-Kępka, Grzegorz Stojek, Monika Wałachowska, Piotr Zakrzewski, Michał P. Ziemiak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Zobowiązania : część ogólna (art.353-534).Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kodeks cywilny : komentarz. T. 4, Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764 9) / redakcja naukowa Magdalena Habdas, Mariusz Fras ; Aneta Biały, Dariusz Bucior, Bernadetta Fuchs, Dariusz Fuchs, Agata Kozioł, Katarzyna Krziskowska, Dorota Łobos-Kotowska, Adam Malik, Piotr Stec, Wojciech Wyrzykowski, Piotr Zakrzewski, Ewa Zielińska. Edition: Stan prawny na 15 maja 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Zobowiązania : część szczególna (art. 535-764⁹) | KC : art. 535-764⁹.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ochrona wierzycieli spółki z o.o. poprzez osobistą odpowiedzialność jej wspólników : koncepcja odpowiedzialności przebijającej i nadużycia formy prawnej spółki w prawie niemieckim i polskim / Piotr Marcin Wiórek ; [Uniwersytet Wrocławski]. Publisher: Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zabezpieczenia wierzytelności na zbiorze rzeczy lub praw o zmiennym składzie : zagadnienia konstrukcyjne / Iwona Karasek. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-040821] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zobowiązania : część szczegółowa / Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska. Edition: 12. wyd., stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-107625] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  On hold (1).
Prawo zobowiązań : materiały dydaktyczne / red. nauk. Janusz Szwaja. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2010. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-035394] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 347.4] (2).

Powered by Koha