Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych : komentarz / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 listopada 2004 r. (uwzględnia zmianę wchodzącą w życie 5 lutego 2005 r.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Postępowanie wieczystoksięgowe / Piotr Mysiak. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Księgi wieczyste : zasady materialnoprawne / Magdalena Deneka. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 20 kwietnia 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych / Barbara Jelonek-Jarco. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Obrót prawny nieruchomościami / Agnieszka Maziarz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane : komentarz / aut. Izabela Heropolitańska [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe : w praktyce i orzecznictwie z wzorami wniosków / Helena Ciepła, Mirosława Pytlewska-Smółka. Edition: Stan prawny na 20 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe / wybór i opracowanie Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko. Edition: 2 wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów / wprow. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2004.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055393] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Wpisy do ksiąg wieczystych / Piotr Borkowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego : praktyczny komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece : komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego, wzory wniosków o wpis, wzory wpisów do księgi wieczystej / Helena Ciepła, Ewa Bałan-Gonciarz. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-090672] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym : pytania i odpowiedzi / Helena Ciepła, Zofia Pawelczyk. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).

Powered by Koha