Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076010] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wolność gospodarcza / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości / Marek Szydło. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. Edition: 2. wyd. zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP / Klaudia Klecha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Aleksander Cieśliński. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marii Królikowskiej-Olczak. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona prawna obrotu gospodarczego / Rafał Blicharz [et al.] ; pod red. Stanisławy Kalus. Edition: Stan na dzień 1 października 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Koncesje, zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym / Michał A. Waligórski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-091167] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie w sprawach gospodarczych / Artur Żuk. Edition: Stan prawny na 1 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej / pod red. Andrzeja Powałowskiego ; [koment. do poszczególnych art. napisali: Sławomir Koroluk et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090822] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej : analiza prawnoporównawcza / Monika Namysłowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze prywatne / red. Teresa Mróz, Mirosław Stec ; aut. Katarzyna Bogan [i.e. Bagan]-Kurluta [et al.]. Edition: 3. wyd., [stan normatywny obowiązujący na dzień 31.7.2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 7, stan prawny na 1 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
CEIDG, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym : komentarz / redaktor naukowy Grzegorz Kozieł ; autorzy: Tomasz Długosz, Grzegorz Kozieł, Adrian Niewęgłowski, Anna Piszcz, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny: sierpień 2019 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze i handlowe : repetytorium / red. naukowa Jan Pakosiewicz. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-105677] (7).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha