Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta / pod red. Cezarego Banasińskiego ; aut. oprac. są: Cezary Banasiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej / Robert Stefanicki. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawa konsumenta / Karolina Rokita. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Przemysław Mikłaszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej : aspekty systemowe harmonizacji / Filip Grzegorczyk. Edition: [Stan prawny - 30 listopada 2009 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Konrad Kohutek, Małgorzata Sieradzka. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Wollters Kluwer Polska, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym / redakcja naukowa Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi i Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 22-23 kwietnia 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Marcin Fryźlewicz ; [tł. Ewa Miszczak]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. Edition: Stan prawny na 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091070] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. Edition: [Stan prawny na maj 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080450] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów / Karolina Włodarska-Dziurzyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080802] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej : komentarz / red. Julian Jezioro ; aut. Wojciech Dubis [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080566] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki rynkowe : ocena regulacji / pod redakcją Ewy Nowińskiej, Dariusza Kasprzyckiego. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090446] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej : analiza prawnoporównawcza / Monika Namysłowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek ; autorzy: Jarosław R. Antoniuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt [et al.] ; aut. Dariusz Aziewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej / red. Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-108322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o prawach konsumenta : komentarz / redakcja naukowa Monika Namysłowska, Dominik Lubasz ; [autorzy] Izabela Barańczyk, Szymon Byczko, Witold Chomiczewski, Jakub Janeta, Przemysław Katner, Dominik Lubasz, Wiktor P. Matysiak, Izabela Mycko-Katner, Monika Namysłowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 28 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer S.A., 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz / redaktorzy naukowi Monika Namysłowska, Anna Piszcz ; autorzy Maciej Bernatt, Krzysztof Jaroszyński, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Król-Bogomilska, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Monika Namysłowska, Stanisław Piątek, Anna Piszcz, Marek Sachajko, Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Jerzy Baehr, Mateusz Błachucki, Tomasz Feliszewski, Paulina Komorowska, Jarosław Krüger, Wojciech Kulczyk, Tomasz Kwieciński, Marek Prętki, Marek Radwański, Aleksander Stawicki, Edward Stawicki, Bartosz Turno, Emilia Wardęga, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Agnieszka Wiecińska-Krużewska, Andrzej Wierciński, Anna Witkowska, Agata Zawłocka-Turno ; redakcja naukowa Aleksander Stawicki, Edward Stawicki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile : praca zbiorowa uczestników spotkań studyjnych w ramach projektu: Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept : summary of study meetings organized under the project: Scientific and educational potential of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw in the service of legal protection of the consumer / pod red. Józefa Frąckowiaka i Roberta Stefanickiego. Publisher: Wrocław : Gaskor : Uniwersytet Wrocławski, 2011. Other title: Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych / redaktorzy Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska ; [autorzy: Wioleta Baranowska-Zając, Magdalena Brodawka, Szymon Michał Buczyński, Anna Chodorowska, Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz, Anna Franusz, Katarzyna Frączak, Anna Górczyńska, Anna Górska, Michał Hejbudzki, Maria Jasińska, Agnieszka Korzeniowska-Polak, Maria Królikowska-Olczak, Jerzy Krzynówek, Jacek Kudła, Ewa Lewandowska, Sylwia Łazarewicz, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Kamil Olczak, Irena Ozimek, Beata Pachucka-Smulska, Wiesław Pływaczewski, Natalia Przeździecka-Czyżewska, Jakub Rzymowski, Agata Sobusiak, Edyta Sokalska, Renata Tanajewska, Magdalena Zielińska, Jakub Jan Zięty]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostep z sieci UMK Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / redakcja Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro ; autorzy Dorota Ambrożuk, Amalia Chiara Di Landro, Marzena Czarnecka, Rocío Diéguez Oliva, Tomasz Długosz, Daniel Dąbrowski, Martyna Fusy, Jerzy Gospodarek, Suzana Kraljić, Piotr Kukuryk, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Nowak-Gruca, Katarzyna Nowak, Paweł Nowak, Francisco Oliva Blázquez , Magdalena Paleczna, Markéta Selucká, Iwona Szymczak, Petra Weingerl, Ewa Wójtowicz, Natalia Zych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha