Your search returned 19 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej : analiza prawnoporównawcza / Monika Namysłowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym / Grzegorz Materna. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów : Projekt "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych" / redakcja Ewa Nowińska, Dariusz Kasprzycki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / Ewa Nowińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska. Edition: Stan prawny na 13 listopada 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym / redakcja naukowa Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Ewa Nowińska, Michał du Vall. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 9 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078757] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. Edition: Stan prawny na koniec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Nieuczciwe praktyki rynkowe : ocena regulacji / pod redakcją Ewy Nowińskiej, Dariusza Kasprzyckiego. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090446] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących : prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji / Konrad Kohutek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084215] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji / redakcja naukowa Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Prawo konkurencji dwadzieścia pięć lat.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redakcja naukowa: Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka ; [poszczególne części komentarza napisali]: Arkadiusz Michalak, Marcin Mioduszewski, Janusz Raglewski, Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka, Jarosław Sroczyński, Marek Szydło, Michał Wyrwiński, Marian Zdyb. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redaktor Janusz Szwaja ; autorzy Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński, Marek Mozgawa, Maria Poźniak-Niedzielska, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński, Tadeusz Skoczny, Janusz Szwaja, Irena Wiszniewska, Maciej Bernatt, Edyta Całka, Jarosław Dudzik, Szymon Gogulski, Katarzyna Jasińska, Jakub Kępiński, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Adrian Niewęgłowski. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi : komentarz / autorzy Monika Namysłowska, Anna Piszcz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha