Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Agnieszka Michnik. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / red. Bartłomiej Kurcz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję / Katarzyna Róziewicz-Ładoń. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Maciej Etel. Edition: Stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110763] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących : prawidłowość i stosowalność reguł prawa konkurencji / Konrad Kohutek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084215] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich / Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej : analiza prawnoporównawcza / Monika Namysłowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konkurencji 25 lat : Pierwszy Polski Kongres Prawa Konkurencji / redakcja naukowa Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Prawo konkurencji dwadzieścia pięć lat.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Tworzenie instytucji gospodarki a ustawodawstwo polskie / Paweł Chmielnicki. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji : prawo Unii Europejskiej na tle rozwiązań w wybranych jurysdykcjach / Jan Szczodrowski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym / Cezary Banasiński. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym / Paweł Wojciechowski. Edition: Stan prawny na 16 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zmowy przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym / Grzegorz Materna. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy państw członkowskich / Kamil Dobosz. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów : między prawem administracyjnym a prawem karnym / redakcja naukowa Wojciech Jasiński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. Edition: Stan prawny na 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (2).
Lists:

Powered by Koha