Your search returned 181 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 / red. Aleksander Cieśliński ; aut. Dariusz Adamski [et al.]. Edition: 2. wyd. zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076047] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Lists:
Prawo kontraktów handlowych / Jerzy Rajski, Wojciech J. Kocot, Kamil Zaradkiewicz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo uwzględniono do 1 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055881] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Lists:
Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej : dyrektywa 2005/29/WE / Robert Stefanicki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-078568] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Igor B. Nestoruk. Edition: Stan prawny na koniec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck , 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP / Klaudia Klecha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawa konsumenta / Karolina Rokita. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Lists:
Spam, czyli Niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna : zagadnienia cywilnoprawne / Dariusz Kasprzycki. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Zakamycze, 2005. Other title: Niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna | Spam, czyli Niezamówiona komercyjna poczta elektroniczna.Availability: Copies available for loan: [M-060076] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Copies available for hold on place: [M-080670] (1).
Prawo dewizowe / Rafał Kubiak. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych : komentarz / Robert Lewandowski. Edition: Wyd. 2 uzup., stan prawny na 31 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091148] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Przemysław Mikłaszewicz. Edition: Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Lists:
Zakres przetwarzania danych osobowych w działalności gospodarczej / Dorota Fleszer. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze i handlowe : repetytorium / red. naukowa Jan Pakosiewicz. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-105677] (7).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce / Stanisław Matura. Edition: Stan prawny : sierpień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Polskie i wspólnotowe prawo konkurencji : kazusy / red. Magdalena Danek ; Marcin Balicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Wraszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Agnieszka Malarewicz. Edition: Stan prawny na 31 marca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (2).
Lists:
Regulacja rynku telekomunikacyjnego : stwierdzanie znaczącej pozycji rynkowej operatorów - problemy proceduralne : materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 8 lipca 2004 r. / red. Michał Kulesza, Andrzej Szpor. Publisher: Warszawa : Liber, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Robert Stefanicki. Edition: Stan prawny na 26 maja 2009 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo żywnościowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Maciej Taczanowski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2009 roku.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Agnieszka Michnik. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej / Michał Kuliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reklama farmaceutyczna i pokrewna / Rafał Szczęsny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Aleksander Cieśliński. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Edition: Wyd. 17, stan prawny na dzień 1.02.2006.Publisher: Łódź : Wydawnictwo MARCUS, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym : studium prawnoporównawcze / Dawid Miąsik. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny : przewodnik dla przedsiębiorców / Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Publisher: Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Departament Nadzoru Rynku, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Lists:
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Krzysztof Kawałek, Maciej Rogalski ; red. Maciej Rogalski. Edition: Stan prawny ogłoszony na 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo europejskie w systemie polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marii Królikowskiej-Olczak. Publisher: Warszawa : "Difin", cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha