Your search returned 182 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Zbigniew Jurczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-110669] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Bezpieczeństwo żywności i żywienia : komentarz / red. nauk. Agnieszka Szymecka-Wesołowska ; [aut.] Andrzej Balicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Publiczne prawo gospodarcze / aut. Jan Grabowski [et al.] ; red. Roman Hauser, Zgmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzieñ 1 sierpnia 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-090066] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Publiczne prawo gospodarcze / aut. Jan Grabowski [et al.] ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1.8. 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-090067] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej / pod red. Andrzeja Powałowskiego ; [koment. do poszczególnych art. napisali: Sławomir Koroluk et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090822] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich / Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Repetytorium z prawa gospodarczego / Bożena Wieczorska, Ewa Wierzbicka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ; Rzeszów : Drukarnia Wydawnictwo RS Druk, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-111935] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Koncesje i zezwolenia : analiza ekonomiczna / Jakub Kabza. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o prawach konsumenta Kodeks cywilny (wyciąg) : komentarz / red. Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek ; autorzy: Jarosław R. Antoniuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / red. nauk. Tadeusz Skoczny, koordynatorzy działów Maciej Bernatt [et al.] ; aut. Dariusz Aziewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 18.01.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej / red. Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-108322] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Repetytorium z prawa gospodarczego / Bożena Wieczorska, Ewa Wierzbicka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Rzeszów ; Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ; Rzeszów : Drukarnia Wydawnictwo RS Druk, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o prawach konsumenta : komentarz / redakcja naukowa Monika Namysłowska, Dominik Lubasz ; [autorzy] Izabela Barańczyk, Szymon Byczko, Witold Chomiczewski, Jakub Janeta, Przemysław Katner, Dominik Lubasz, Wiktor P. Matysiak, Izabela Mycko-Katner, Monika Namysłowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska. Edition: Stan prawny na 28 kwietnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer S.A., 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redakcja naukowa: Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka ; [poszczególne części komentarza napisali]: Arkadiusz Michalak, Marcin Mioduszewski, Janusz Raglewski, Justyna Rasiewicz, Małgorzata Sieradzka, Jarosław Sroczyński, Marek Szydło, Michał Wyrwiński, Marian Zdyb. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. : komentarz / redaktorzy naukowi Monika Namysłowska, Anna Piszcz ; autorzy Maciej Bernatt, Krzysztof Jaroszyński, Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Król-Bogomilska, Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Monika Namysłowska, Stanisław Piątek, Anna Piszcz, Marek Sachajko, Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze i handlowe / redakcja naukowa Wojciech J. Katner ; Szymon Byczko, Andrzej Jakubiec, Jakub Janeta, Aleksander Kappes, Przemysław Katner, Wojciech J. Katner, Bartosz Kucharski, Urszula Promińska, Anna Rzetelska. Edition: Stan prawny na 8 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (2).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz / redaktor Janusz Szwaja ; autorzy Andrzej Jakubecki, Marian Kępiński, Marek Mozgawa, Maria Poźniak-Niedzielska, Ryszard Skubisz, Stanisław Sołtysiński, Tadeusz Skoczny, Janusz Szwaja, Irena Wiszniewska, Maciej Bernatt, Edyta Całka, Jarosław Dudzik, Szymon Gogulski, Katarzyna Jasińska, Jakub Kępiński, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Adrian Niewęgłowski. Edition: 4. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz / Jerzy Baehr, Mateusz Błachucki, Tomasz Feliszewski, Paulina Komorowska, Jarosław Krüger, Wojciech Kulczyk, Tomasz Kwieciński, Marek Prętki, Marek Radwański, Aleksander Stawicki, Edward Stawicki, Bartosz Turno, Emilia Wardęga, Aleksandra Wędrychowska-Karpińska, Agnieszka Wiecińska-Krużewska, Andrzej Wierciński, Anna Witkowska, Agata Zawłocka-Turno ; redakcja naukowa Aleksander Stawicki, Edward Stawicki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / redakcja naukowa Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Wierzbowski ; [autorzy] Cezary Banasiński, Krzysztof Glibowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński, Remigiusz Kaszubski, Paweł Widawski, Marek Wierzbowski. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 maja 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106697] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze : kompendium / redaktor Jan Olszewski ; autorzy Jan Olszewski, Tomasz Miśko, Łukasz Mroczyński-Szmaj, Beata Sagan, Dominika Wapińska, Jakub Sznajder, Roman Uliasz. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji : komentarz / redaktorzy: Katarzyna Lis-Zarrias, Piotr Machnikowski ; autorzy: Kamila Drzewicka, Anna Gulińska, Katarzyna Lis-Zarrias, Piotr Machnikowski, Agnieszka Stefanowicz-Barańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Polskie prawo antymonopolowe : zarys wykładu / redakcja naukowa Cezary Banasiński ; poszczególne rozdziały napisali Cezary Banasiński, Fabian Elżanowski, Tomasz Krzyżewski, Monika Bychowska, Dariusz Aziewicz, Adrian Bielecki, Aleksander Braksator, Aleksandra Kłoczko. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-109917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji : Unia Europejska - Polska / Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever, autorzy polscy: Agata Jurkowska-Gomułka, Małgorzata Modzelewska de Raad, Olga Sztejnert-Roszak ; autorzy tłumaczenia Joanna Kruk-Kubarska, Antonina Falandysz-Zięcik, Agata Jurkowska-Gomułka. Edition: Stan prawny części tłumaczonej na 31 grudnia 2017 r., części polskiej na 30 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi : komentarz / autorzy Monika Namysłowska, Anna Piszcz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Publiczne prawo gospodarcze : zarys wykładu / redakcja naukowa Rafał Blicharz ; autorzy Rafał Blicharz, Anna Hołda-Wydrzyńska, Michał Kania, Anna Lichosik, Katarzyna Łuczak, Mirosław Pawełczyk, Agnieszka Piwowarczyk, Katarzyna Pokryszka, Ewa Przeszło. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-113289] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
CEIDG, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym : komentarz / redaktor naukowy Grzegorz Kozieł ; autorzy: Tomasz Długosz, Grzegorz Kozieł, Adrian Niewęgłowski, Anna Piszcz, Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny: sierpień 2019 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Przedumowne obowiązki informacyjne podmiotów profesjonalnych w polskim prawie cywilnym w świetle prawa Unii Europejskiej / Ewa Wojtaszek-Mik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2019. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe prawo żywnościowe / Tomasz Srogosz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-114319] (9).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprowadzeniem Ewy Łętowskiej oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Barbara Porzecka]. Edition: Stan prawny styczeń 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047125] (4).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha