Your search returned 42 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / Teresa Korbutowicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-008650] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Swoboda działalności gospodarczej / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076047] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Lists:
Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP / Klaudia Klecha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Agnieszka Michnik. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej / Michał Kuliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym : studium prawnoporównawcze / Dawid Miąsik. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Regulacja rynków telekomunikacyjnych / pod red. Stanisława Piątka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. Other title: Regulation of telecommunications markets.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Dominika Ewa Harasimiuk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Działalność gospodarcza z udziałem małżonków / Anna Stępień-Sporek. Edition: [Stan prawny na dzień 15 maja 2009 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia / red. Bartłomiej Kurcz. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona prawna obrotu gospodarczego / Rafał Blicharz [et al.] ; pod red. Stanisławy Kalus. Edition: Stan na dzień 1 października 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję / Katarzyna Róziewicz-Ładoń. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Maciej Etel. Edition: Stan prawny na 1 października 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110763] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej : aspekty systemowe harmonizacji / Filip Grzegorczyk. Edition: [Stan prawny - 30 listopada 2009 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce / pod red. Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Other title: Block exemptions from the prohibition of restrictive agreements in the EC and Poland.Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Zbigniew Jurczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-110669] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Dorota Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej / Dawid Miąsik. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer Business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich / Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Interes publiczny w prawie gospodarczym / Artur Żurawik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Zgody szczególne w prawie kontroli koncentracji / Tadeusz Skoczny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Istota wolności gospodarczej w ujęciu filozoficznoprawnym / Joanna Ablewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej : analiza prawnoporównawcza / Monika Namysłowska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej / red. Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Lists:

Powered by Koha