Your search returned 41 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawne formy działania administracji / Jerzy Starościak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustrój administracji publicznej / Ryszard Balicki [et al.] ; pod red. Ewy J. Nowackiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nieważność decyzji administracyjnej : studium teoretyczne / Marcin Kamiński. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer - Polska : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa / Aneta Walewska-Borsuk. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2011 roku].Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej / red. nauk. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Erida, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej / Tomasz Bąkowski, Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych : komentarz / Anna Ostrowska, Kamil Sikora. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : ćwiczenia / Paula A. Borowska [et al.] ; pod red. Patrycji J. Suwaj. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracja publiczna : komentarz. T. 1, Ustrój administracji państwowej centralnej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Ustrój administracji państwowej centralnej | Administracja publiczna. | Administracja publiczna..Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracja publiczna : komentarz. T. 2, Ustrój administracji państwowej terenowej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Adam Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Ustrój administracji państwowej terenowej | Administracja publiczna..Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego / [red. Zbigniew Cieślak, Katarzyna Zalasińska]. Publisher: Wrocław : Presscom ; Warszawa : na zlec. Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Aksjomaty prawa administracyjnego / Jan Zimmermann. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Publicznoprawne formy działania administracji : teoria i praktyka / Andrzej Adamczyk. Edition: [Stan prawny na dzień 20 października 2012 r.].Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / [red. Eryk Chilmon, Jacek Orłowski ; wprow. Grzegorz Sibiga]. Edition: [Tekst ujednol. na podst. ust. z dnia 10 stycznia 2014].Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / Bartosz Rakoczy. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Other title: Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym / Marcin Princ. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010126] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo do dobrej administracji jako standard europejski / Andrzej Igor Jackiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049470] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym / Joanna Wyporska-Frankiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-057685] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku : założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego / Eberhard Schmidt-Aßmann ; w tł. Andrzeja Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym / Piotr Dobosz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Piotr Szreniawski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne formy działania administracji / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Adam Błaś [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113117] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Stanisław Biernat [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 3.7.2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej / Agnieszka Krawczyk. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha