Your search returned 181 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 1 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Universitas, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne formy działania administracji / Jerzy Starościak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustrój administracji publicznej / Ryszard Balicki [et al.] ; pod red. Ewy J. Nowackiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ustrojowa / pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego ; [aut.:] Marian Kallas [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 20 lipca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Egzekucja administracyjna w praktyce / Lidia Klat-Wertelecka. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim : zagadnienia administracyjnoprawne / Leszek Bielecki. Publisher: Kielce : Drukarnia Compus, 2013. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Legislacja administracyjna / Mirosław Karpiuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Transplantacja : studium z prawa administracyjnego / Dominika Tykwińska-Rutkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce / Agnieszka Łukaszczuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom / Andrzej Baczyński. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część procesowa / Janusz Drachal, Eugeniusz Mzyk, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074926] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. Edition: 7. wyd. uzup. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005060] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarys prawa administracyjnego / Zbigniew Leoński ; we współpr. z Romanem Hauserem i Andrzejem Skoczylasem. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048149] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o sporcie kwalifikowanym : komentarz / Wiktor Cajsel. Edition: Stan prawny: 18 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Polskie ustawy samorządowe : ujęcie porównawcze i historyczne / Wiesław Kisiel. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór administracyjny : od prewencji do weryfikacji / pod red. Cezarego Kocińskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nieważność decyzji administracyjnej : studium teoretyczne / Marcin Kamiński. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer - Polska : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2006 r., [stan orzecznictwa i literatury na dzień 30 września 2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102837] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Jan Boć (red.) ; [napisali Jolanta Blicharz et al.]. Edition: Wyd. 12 popr., stan prawny na dzień 1 IX 2007.Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048151] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania / Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 10 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108328] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego / Iwona Skrzydło-Niżnik. Edition: [Stan prawny aktów normatywnych na dzień 1 listopada 2006 r.].Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Other title: Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 22 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090782] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej / Piotr Lisowski, Adam Ostapski. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049165] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie województwa / Andrzej Szewc. Edition: Stan prawny na 17 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090784] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Ewa Koniuszewska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113530] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha