Your search returned 208 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 1 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Universitas, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne formy działania administracji / Jerzy Starościak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom / Andrzej Baczyński. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustrój administracji publicznej / Ryszard Balicki [et al.] ; pod red. Ewy J. Nowackiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ustrojowa / pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego ; [aut.:] Marian Kallas [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 20 lipca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część procesowa / Janusz Drachal, Eugeniusz Mzyk, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o sporcie kwalifikowanym : komentarz / Wiktor Cajsel. Edition: Stan prawny: 18 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Polskie ustawy samorządowe : ujęcie porównawcze i historyczne / Wiesław Kisiel. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór administracyjny : od prewencji do weryfikacji / pod red. Cezarego Kocińskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  On hold (1).
Nieważność decyzji administracyjnej : studium teoretyczne / Marcin Kamiński. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer - Polska : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości / Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania / Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 10 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108328] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego / Iwona Skrzydło-Niżnik. Edition: [Stan prawny aktów normatywnych na dzień 1 listopada 2006 r.].Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Other title: Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej / Piotr Lisowski, Adam Ostapski. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049165] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne materialne : testy, pytania i odpowiedzi / Mariusz Stepaniuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne ustrojowe : testy, pytania i odpowiedzi / Mariusz Stepaniuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym / Renata Lewicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082309] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo procesowe administracyjne / aut. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079866] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracyjne prawo nieruchomości : tabele kompetencyjne dla administracji publicznej / Piotr Wancke. Edition: Stan prawny na 7 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym / Dorota Dąbek. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Encyklopedia prawa administracyjnego / pod red. Michała Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093615] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku : założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego / Eberhard Schmidt-Aßmann ; w tł. Andrzeja Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha