Your search returned 209 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej / Agnieszka Krawczyk. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113541] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Legislacja administracyjna / Marcin Mazuryk, Mateusz Kaczocha. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych / Małgorzata Gmiter. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Aksjomaty prawa administracyjnego / Jan Zimmermann. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Egzekucja administracyjna w praktyce / Lidia Klat-Wertelecka. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Publicznoprawne formy działania administracji : teoria i praktyka / Andrzej Adamczyk. Edition: [Stan prawny na dzień 20 października 2012 r.].Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-113115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Janusz Sługocki. Edition: 3. wyd., stan prawny na 2 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawna ochrona zabytków / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak ; Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093028] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / red. naukowa Agnieszka Bielska-Brodziak ; [aut.] Agnieszka Bielska-Brodziak [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 października 2013 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne / [red. Eryk Chilmon, Jacek Orłowski ; wprow. Grzegorz Sibiga]. Edition: [Tekst ujednol. na podst. ust. z dnia 10 stycznia 2014].Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność administracji i w administracji / red. nauk. Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim : zagadnienia administracyjnoprawne / Leszek Bielecki. Publisher: Kielce : Drukarnia Compus, 2013. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Legislacja administracyjna / Mirosław Karpiuk [et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa : komentarz / Bartosz Rakoczy. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Other title: Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych : komentarz.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Generalny akt administracyjny : między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym / Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094275] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury : komentarz / red. Katarzyna Zalasińska ; [aut.]: Wojciech Kowalski [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej : ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO / Malwina Rouba. Edition: Stan prawny: styczeń 2012.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym / Piotr Ruczkowski. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Legislacja administracyjna : studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego / Krystyna Celarek ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Sankcja administracyjna / Emil Kruk. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo urzędnicze : komentarz / red. nauk. Krzysztof W. Baran ; [aut.] Krzysztof W. Baran [et al.]. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Les sanctions administratives / Mattias Guyomar. Publisher: Issy-les-Moulineaux : LGDJ - Lextenso éditions, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych / red. nauk. Monika Giżyńska i Anna Piszcz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Andrzej Szewc, Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki. Edition: 4. wyd., stan prawny na 31 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym / Jan Chmielewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda / Bogusława Dobkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Związanie kasacyjnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego / Wojciech Sawczyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H.Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administrative law / by William Wade and Christopher Forsyth. Edition: 11th ed., impr. 1 / by Christopher Forsyth.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jawność w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha