Your search returned 209 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo administracyjne w Kościele / Józef Krukowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Jus administrativum in Ecclesia | Ius administrativum in Ecclesia.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce / Katarzyna Zalasińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu : poradnik dla praktyków / Jarosław Czerw. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy : statuty, wzory uchwał, orzecznictwo / Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 1 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie. T. 2 / redakcja Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. Publisher: Warszawa : Municipium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa / Aneta Walewska-Borsuk. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2011 roku].Publisher: Warszawa : Municipium, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej / red. nauk. Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Erida, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o muzeach : komentarz / Patrycja Antoniak. Edition: Stan prawny na 16 kwietnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarys legislacji administracyjnej : uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej / Tomasz Bąkowski, Piotr Uziębło, Grzegorz Wierczyński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Problemy administracji, zarządzania i ekonomii : księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ryszard M. Czarny i Kamil Spryszak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Zygmunt Niewiadomski [et al.] ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093443] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Milczenie i bezczynność w prawie administracyjnym / Piotr Dobosz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Status prawny rady gminy / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Związki międzygminne : komentarz / Rafał Adamus [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego / Joanna Jagoda. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych : komentarz / Anna Ostrowska, Kamil Sikora. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawno-administracyjne zagadnienia ustrojowej polityki administracyjnej / Piotr Szreniawski. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 1 / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Piotra Ruczkowskiego ; [autorzy: Robert Frey, Marcin Roliński, Piotr Ruczkowski]. Publisher: Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część szczegółowa. T. 2 / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Piotra Ruczkowskiego ; [autorzy: Leszek Bielecki et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo urzędnicze / red. nauk. Krzysztof Chochowski ; [aut. Anna Chochowska et al. ; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Wojciech Drobny. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-111735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Inflacja prawa administracyjnego / red. nauk. Patrycja Joanna Suwaj. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : II Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. Adam Błaś. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracja publiczna : komentarz. T. 1, Ustrój administracji państwowej centralnej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Ustrój administracji państwowej centralnej | Administracja publiczna. | Administracja publiczna..Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracja publiczna : komentarz. T. 2, Ustrój administracji państwowej terenowej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Adam Balicki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Ustrój administracji państwowej terenowej | Administracja publiczna..Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracja publiczna : komentarz. T. 3, Ustrój administracji samorządowej / red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz ; aut. Marcin Bąkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: Ustrój administracji samorządowej | Administracja publiczna..Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym / pod red. Marii Marczewskiej-Rytko i Stanisława Michałowskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego / [red. Zbigniew Cieślak, Katarzyna Zalasińska]. Publisher: Wrocław : Presscom ; Warszawa : na zlec. Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrakt wojewódzki : studium administracyjnoprawne / Renata Cybulska. Edition: [Stan prawny na dzień 31.12.2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha