Your search returned 209 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Komentarz do ustawy o samorządzie województwa / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-079345] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Instytucje prawa administracyjnego : zarys części ogólnej / Jerzy Stefan Langrod. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041050] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Źródła prawa administracyjnego : Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana Langroda Uniwersytet Jagielloński - 23 kwietnia 2004 r. / pod red. Jana Zimmermanna i Piotra Dobosza. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055348] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Jan Boć (red.) ; [napisali Jolanta Blicharz et al.]. Edition: Wyd. 12 popr., stan prawny na dzień 1 IX 2007.Publisher: Wrocław : "Kolonia Limited", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048151] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości / Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 20 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania / Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 10 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108328] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego / Iwona Skrzydło-Niżnik. Edition: [Stan prawny aktów normatywnych na dzień 1 listopada 2006 r.].Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Other title: Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz / pod red. Bogdana Dolnickiego ; [aut.] Bogdan Dolnicki [et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 22 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090782] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej / Piotr Lisowski, Adam Ostapski. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2008 r.Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049165] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie województwa / Andrzej Szewc. Edition: Stan prawny na 17 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090784] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Ewa Koniuszewska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.].Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-113530] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne materialne : testy, pytania i odpowiedzi / Mariusz Stepaniuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne ustrojowe : testy, pytania i odpowiedzi / Mariusz Stepaniuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo urzędnicze / Jakub Stelina. Edition: [Stan prawny na dzień 18 czerwca 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107115] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym / Renata Lewicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082309] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079866] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administracyjne prawo nieruchomości : tabele kompetencyjne dla administracji publicznej / Piotr Wancke. Edition: Stan prawny na 7 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym / Dorota Dąbek. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Odwołania w postępowaniu administracyjnym / Zbigniew Kmieciak. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-108291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Legislacja administracyjna : zarys zagadnień podstawowych / Lesław Grzonka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082849] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku : założenia i zadania tworzenia systemu prawnoadministracyjnego / Eberhard Schmidt-Aßmann ; w tł. Andrzeja Wasilewskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o służbie cywilnej : komentarz / Jacek Jagielski, Krzysztof Rączka. Edition: Stan prawny na 1 września 2010 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Textbook on administrative law / Peter Leyland, Gordon Anthony. Edition: 6th ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. Other title: Administrative law.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Czas w prawie administracyjnym : I Krakowsko-Wrocławckie Spotkanie Naukowe Administratywistów / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zbiór krajowych przepisów prawnych dotyczących zasad prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013. T. 1, Wybór ustaw / wyboru dokonał Departament Prawny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2009]. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sankcje administracyjne : blaski i cienie / red. Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Edition: Stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo urzędnicze / Elżbieta Ura. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-098179] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Europa urzędników / Monika Adamczak-Retecka [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawa polityczne urzędników : analiza porównawcza praktyki i orzecznictwa Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych / Anna Śledzińska-Simon. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha