Your search returned 209 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo administracyjne materialne : pojęcia, instytucje, zasady / red. nauk. Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Małgorzata Stahl ; [aut. Rafał Budzisz et al.]. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego : władcze, administracyjnoprawne formy wyrażania woli przez jednostki samorządu terytorialnego / Anna Wierzbica. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Europeizacja prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Mariusz Baran [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Eugeniusz Ochendowski ; [indeks rzeczowy przygot. Bartłomiej Chludziński]. Edition: Wyd. 9 zaktualizowane.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013. Availability: Copies available for loan: [M-095759] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Res iudicata w postępowaniu administracyjnym / Renata Alicja Rychter. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. Adam Błaś. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Wykładnia w prawie administracyjnym / autorzy Leszek Leszczyński, Bartosz Wojciechowski, Marek Zirk-Sadowski ; redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 30.4.2015 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2015. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Ryszard Żółtowski, Joanna Klak, Aleksandra Szyba, Katarzyna Młynarczyk, Marta Witkowska, Agnieszka Luma. Edition: Stan prawny na dzień 30 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Irena Lipowicz, [autorzy] Irena Lipowicz, Radosław Mędrzycki, Maciej Szmigiero. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 maja 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-111736] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o związkach metropolitalnych : komentarz / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski ; [autorzy] Tomasz Bąkowski, Rafał Gajewski, Jakub Szlachetko, Karol Ważny. Edition: Stan prawny na 15 maja 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102766] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie / redakcja naukowa Małgorzata Stahl ; Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl. Edition: 6. wyd., stan prawny na 15 kwietnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102760] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich / Joanna Lemańska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Droit des collectivités territoriales / Jacques Ferstenbert, François Priet, Paule Quilichini. Edition: 2e éd.Publisher: Paris : Dalloz, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113706] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / autorzy Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1.8.2016 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne materialne / redakcja naukowa Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl ; [napisali: Rafał Budzisz i 19 pozostałych]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 2 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-104523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Opieka nad zabytkiem nieruchomym : problemy administracyjnoprawne / Janusz Sługocki. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
O prawie administracyjnym i administracji : refleksje : księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl / pod redakcją naukową Barbary Jaworskiej-Dębskiej oraz Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Piotra Korzeniowskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. Other title: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
The code of administrative procedure : bilingual edition = Kodeks postępowania administracyjnego : wydanie dwujęzyczne / tłumaczenie Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Piotr Gumola, Bartosz Kopik, Richard A. Walawender. Edition: Wyd. 3, stan prawny: listopad 2017.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Other title: Kodeks postępowania administracyjnego | Kodeks postępowania administracyjnego. The code of administrative proceedings..Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj. Edition: 2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for loan: [M-110981] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zasada legalności działania organów administracji publicznej w multicentrycznym systemie prawa / Marta Kisielowska. Edition: Stan prawny: 31.01.2018 r.Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zasady ogólne postępowania administracyjnego / redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Wojciech Piątek ; Jacek Chlebny, Małgorzata Gajda-Durlik, Magdalena Kotulska, Grzegorz Łaszczyca, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Magdalena Sieniuć, Jan Paweł Tarno, Sławomir Tkacz, Joanna Wyporska-Frankiewicz. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo urzędnicze / Anna Dubowik, Łukasz Pisarczyk. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2010 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-107117] (7).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Przewodnik po prawie administracyjnym / redakcja naukowa Wojciech Jakimowicz ; Wojciech Jakimowicz, Dorota Dąbek, Iwona Niżnik-Dobosz, Piotr Dobosz, Joanna Człowiekowska, Marta Kisielowska, Mariusz Kotulski, Mariusz Krawczyk, Joanna Lemańska, Mariusz Oleś, Aleksandra Puczko, Ewa Skorczyńska, Michał Sobol, Przemysław Wszołek, Paweł Czop, Witold Górny, Maciej Hadel, Agnieszka Jędrzczak, Paweł Król, Paweł Mysłowski, Łukasz Pośpiech, Natalia Rysz, Grażyna Sarnes. Edition: Wyd. 2. Stan prawny na 1 lipca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-102753] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura. Edition: 3. wyd., stan prawny na 30 września 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-102745] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / redakcja naukowa Marek Wierzbowski ; Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Jacek Lang, Artur Nowak-Far, Aleksandra Wiktorowska, Marcin Dyl, Piotr Przybysz, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda, Katarzyna Zalasińska, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Glibowski, Michał Jabłoński, Jarosław Maćkowiak, Dorota Pudzianowska, Ewa Stefańska, Marek Szubiakowski, Krzysztof Wąsowski, Karolina Wojciechowska, Luiza Wyrębkowska, Anna Celejewska-Rajchert, Marek Grzywacz, Janusz Malanowski, Jacek Piecha, Joanna Róg, Dawid Ziółkowski. Edition: 13. wyd. zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-104522] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak ; Monika Augustyniak, Leszek Bielecki, Jarosław Czerw, Piotr Ruczkowski, Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak, Piotr Adam Tusiński, Paweł Marek Woroniecki, Marian Zdyb, Agnieszka Żywicka. Edition: Wydanie 2. Stan prawny na 10 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-114443] (7).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (2).

Powered by Koha