Your search returned 209 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawna ochrona dóbr kultury / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo ochrony zabytków / red. Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer ; Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa profesora Janusza Borkowskiego / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. Edition: 8. wydanie, stan prawny na 12 marca 2018.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108314] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (3).
Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska. Publisher: Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo zarządzania kryzysowego : zarys systemu / Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, Mirosław Karpiuk, Krzysztof Prokop. Publisher: Olsztyn : Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo bezpieczeństwa kulturowego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk, Katarzyna Zalasińska. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne dziś i jutro / redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Równość w prawie administracyjnym : VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Jerzy Korczak, Piotr Lisowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadużycie prawa w prawie administracyjnym / Jerzy Parchomiuk. Edition: Stan prawny na dzień 1.2.2018 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne materialne : pytania, kazusy, tablice, testy / Joanna Ablewicz, Emilia Rucińska-Sech. Edition: Stan prawny: 1 września 2017 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-113015] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo do dobrej administracji jako standard europejski / Andrzej Igor Jackiewicz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049470] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi / Andrzej Michór. Edition: Stan prawny na 10 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-061766] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej / red.: Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski ; [aut.: Stefan Płażek et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym / Joanna Wyporska-Frankiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-057685] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej : księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi / pod red. Marka Wierzbowskiego [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-060591] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Instytucje prawa administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Zofia Duniewska [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 listopada 2009 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110678] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo procesowe administracyjne / aut. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas ; red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: [Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Encyklopedia prawa administracyjnego / pod red. Michała Domagały, Anny Haładyj, Stanisława Wrzoska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-093615] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-080593] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne intertemporalne / Marcin Kamiński. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091272] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o sporcie : komentarz / Marcin Badura [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne / red. nauk. Adam Doliwa, Stanisław Prutis. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : repetytorium / red. Beata Orlik, Aleksandra Puczko ; [poszczególne części oprac.] Konrad Duda [et al.]. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 czerwca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-095773] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne formy działania administracji / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; autorzy Adam Błaś [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113117] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne : ćwiczenia / Paula A. Borowska [et al.] ; pod red. Patrycji J. Suwaj. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Mirosław Wincenciak. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Stanisław Biernat [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 3.7.2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-113116] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha