Your search returned 208 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kierownictwo w prawie administracyjnym / Wojciech Góralczyk jr. Edition: Stan prawny na 1 marca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113531] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Antywartości w prawie administracyjnym : VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Adam Błaś. Edition: Stan prawny na 15 maja 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne materialne : orzecznictwo aplikanta / Łukasz Siudak. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych / Eligiusz Jerzy Krześniak. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2016.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich / Joanna Lemańska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Droit des collectivités territoriales / Jacques Ferstenbert, François Priet, Paule Quilichini. Edition: 2e éd.Publisher: Paris : Dalloz, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113706] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / autorzy Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; redaktorzy Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 1.8.2016 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2016. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Sposoby realizacji zadań publicznych / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne : zbiór przepisów / [redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński ; wydawca Małgorzata Stańczak]. Edition: 28. wyd., stan prawny na 18 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Opieka nad zabytkiem nieruchomym : problemy administracyjnoprawne / Janusz Sługocki. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
O prawie administracyjnym i administracji : refleksje : księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl / pod redakcją naukową Barbary Jaworskiej-Dębskiej oraz Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Piotra Korzeniowskiego. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. Other title: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Partycypacja w postępowaniu administracyjnym : w kierunku uspołecznienia interesu prawnego / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym : komentarz / Barbara Adamiak. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym / Marcin Princ. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Dekoncentracja wewnętrzna w prawie administracyjnym / Marta Górka. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Magdalena Sitek, Elżbieta Feret, Jarosław Dobkowski, Igor Palus ; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2017. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym / redakcja naukowa Krystian Ziemski, Maria Jędrzejczak. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego / redakcja naukowa Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Tomasz Drab. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Art. 108-120 : przepisy karne : komentarz / Bartłomiej Gadecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zasady w prawie administracyjnym : teoria, praktyka, orzecznictwo / redakcja naukowa Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, Artur Krakała. Edition: Stan prawny na 1 października 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
The code of administrative procedure : bilingual edition = Kodeks postępowania administracyjnego : wydanie dwujęzyczne / tłumaczenie Maja Bińkowska, Andrzej Chełchowski, Piotr Gumola, Bartosz Kopik, Richard A. Walawender. Edition: Wyd. 3, stan prawny: listopad 2017.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Other title: Kodeks postępowania administracyjnego | Kodeks postępowania administracyjnego. The code of administrative proceedings..Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Materialne prawo administracyjne / red. nauk. Marcin Miemiec. Edition: Stan prawny na 15 maja 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawna ochrona dóbr kultury / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo ochrony zabytków / red. Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer ; Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego : księga pamiątkowa profesora Janusza Borkowskiego / redakcja naukowa Zbigniew Kmieciak, Wojciech Chróścielewski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Administratīvās tiesības : mācību grāmata / Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Anita Kovaļevska. Publisher: Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo zarządzania kryzysowego : zarys systemu / Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, Mirosław Karpiuk, Krzysztof Prokop. Publisher: Olsztyn : Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo bezpieczeństwa kulturowego / Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk, Katarzyna Zalasińska. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne dziś i jutro / redakcja naukowa Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Równość w prawie administracyjnym : VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Jerzy Korczak, Piotr Lisowski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha