Your search returned 108 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie / Dariusz Dudek. Publisher: Lublin : Lubelskie Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP : wybrane zagadnienia stosowania i ochrony / Małgorzata Byrska [et al.] ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Biuro TK. Zespół Analiz, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona / red. nauk. Leszek Wiśniewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku / Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / oprac. Grzegorz Janusz ; [przekł. wyboru przepisów z ang. i fr. dokonał Marek Antoni Nowicki]. Publisher: Warszawa : "Exit", 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym / Izabela Justyńska. Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Who believes in human rights? : reflections on the European Convention / Marie-Bénédicte Dembour. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski. Publisher: Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Maja Grzymkowska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Bielsko-Biała : "Sto", [2009], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in Polish foreign policy after 1989 / Agnieszka Bieńczyk-Missala ; The Polish Institute of International Affairs ; [transl.: George Szenderowicz]. Publisher: Warszawa : Polish Institute of International Affairs, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym / Piotr Krajewski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Izby wytrzeźwień a prawa człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Texts and materials on international human rights / Rhona K. M. Smith. Edition: 3rd ed.Publisher: London ; New York : Routledge, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in the 21st century : continuity and change since 9/11 / ed. by Michael Goodhart and Anja Mihr. Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in international relations / David P. Forsythe. Edition: 3rd ed.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ludzie w cieniu wojny : ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Other title: Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and the criminal justice system / Anthomny Amatrudo and Leslie William Blake. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Collective human rights in the first half of the 21st century / edited by Magdalena Sitek & Peter Terem & Marta Wójcicka ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
5th Warsaw Seminar on Human Rights, Warsaw, 29 September - 1 October 2011. Publisher: Warsaw : Kontrast Bogusław Spurgjasz, 2012. Other title: Warsaw Seminar on Human Rights, 5.Availability: Copies available for loan: [M-100871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Constitutional law and criminal justice / Cliff Roberson. Edition: 2nd ed.Publisher: Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor&Francis Group, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Agata Niżnik-Mucha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights between law and politics : the margin of appreciation in post-national contexts / edited by Petr Agha. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Security and human rights / edited by Benjamin J. Goold and Liora Lazarus. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, dr. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha