Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Równe traktowanie mężczyzn i kobiet / Marek Wandzel. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada równości w prawie : konferencja naukowa, Rzeszów, 16 października 2003 r. / red. nauk. Halina Zięba-Załucka, Maciej Kijowski. Publisher: Rzeszów : [Wydaw. POBITNO], 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa : "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / [oprac. Piotr Drobek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084888] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej / Przemysław Kolasa. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Protection des droits des réfugiés de l'Union européenne à la lumière des directives du Saint-Siège.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Equality law in an enlarged European Union : understanding the Article 13 directives / ed. Helen Meenan. Edition: 1st paperback ed. 2010.Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada równości i zasada niedyskryminacji / pod red. Bożeny Kłos i Jolanty Szymańczak. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym : praktyczne problemy / Andrzej Krasuski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną : problem rozstrzygania konfliktu zasad / Zofia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obywatelstwo w procesie zmian / Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny obywatela Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Gwarancje godności ludzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-103056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych / redakcja naukowa Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz ; Tomasz A. J. Banyś [i 19 pozostałych]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejski system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 3] / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Warszawa] : Fundacja Nowe Teraz, 2015. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich / Marek Szubiakowski. Edition: Stan prawny na 20 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The EU Charter of Fundamental Rights as a binding instrument : five years old and growing / edited by Sybe de Vries, Ulf Bernitz and Stephen Weatherill. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2015. Other title: European Union Charter of Fundamental Rights as a binding instrument.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 / pod redakcją Dominiki Dörre-Kolasy ; [autorzy: Dominika Dörre-Kolasa i 14 pozostałych]. Edition: Stan prawny: marzec 2017.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2017 : akty prawne i ich omówienie / Grzegorz Sibiga. Publisher: Wrocław : Presscom, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych : komentarz / autorzy Paweł Litwiński (red.), Paweł Barta, Maciej Kawecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego / pod redakcją Dariusza Wocióra. Edition: Stan prawny: maj 2016.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Paweł Fajgielski. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Hanna Bajorek-Ziaja. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049688] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dane osobowe w przedsiębiorstwie / Andrzej Krasuski, Dorota Skolimowska. Edition: [Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Czlowieka, Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu : praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka w Strasburgu / [oprac. Maciej Lis]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2010. Other title: Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu.Availability: Copies available for loan: [M-075325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Obszary analizy skuteczności europejskiego systemu ochrony praw człowieka.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : [komentarz] / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 6 wyd., stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha