Your search returned 295 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz / Jacek Świeca. Edition: Stan prawny: kwiecień 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski. Publisher: Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Maja Grzymkowska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Bielsko-Biała : "Sto", [2009], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. Other title: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z wprowadzeniem.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Children's rights and the minimum age of criminal responsibility : a global perspective / Don Cipriani. Publisher: Farnham : Ashgate, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084009] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej / Przemysław Kolasa. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Protection des droits des réfugiés de l'Union européenne à la lumière des directives du Saint-Siège.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in Polish foreign policy after 1989 / Agnieszka Bieńczyk-Missala ; The Polish Institute of International Affairs ; [transl.: George Szenderowicz]. Publisher: Warszawa : Polish Institute of International Affairs, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Czlowieka, Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu : praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka w Strasburgu / [oprac. Maciej Lis]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2010. Other title: Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu.Availability: Copies available for loan: [M-075325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. Edition: Wyd. 3. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-087236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Equality law in an enlarged European Union : understanding the Article 13 directives / ed. Helen Meenan. Edition: 1st paperback ed. 2010.Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
BDS: Boycott, divestment, sanctions : the global struggle for Palestinian rights / Omar Barghouti. Publisher: Chicago : Haymarket Books, cop. 2011. Other title: Boycott, divestment, sanctions | Global struggle for Palestinian rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Human rights a little hit differently.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne. Publisher: Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzengo. Centralny Ośrodek Szkolenia, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rzeczpospolita praworządna / Janusz Kochanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa reprodukcyjne w Polsce : skutki ustawy antyaborcyjnej : raport, wrzesień 2007 : praca zbiorowa / pod red. Wandy Nowickiej ; Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Publisher: Warszawa : Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona danych osobowych w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej : poradnik / GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ; [red. Piotr Zieliński]. Publisher: Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy / Oktawian Nawrot. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Paradoksy bioetyki prawniczej / Jerzy Stelmach [et al.]. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa pacjenta / Dorota Karkowska. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup. Stan prawny na 12 października 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Immigration law and procedure : in a nutshell / by David Weissbrodt, Laura Danielson. Edition: 6th ed.Publisher: [S.l.] : West/A Thomson Reuters business, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo dostępu do informacji publicznej : zagadnienia praktyczne / Michał Zaremba. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Bożena Gronowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w Unii Europejskiej : (po Traktacie Lizbońskim) / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Skarga konstytucyjna / Lidia Bagińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona zdrowia psychicznego / Beata Turzańska-Szacoń. Edition: Stan prawny: 1 marca 2012 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha