Your search returned 290 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo do prywatności / Joanna Braciak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o Karcie Polaka : komentarz / Jacek Jagielski, Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094912] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Tadeusz Białek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej / Tomasz R. Aleksandrowicz. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Definicja uchodźcy : wybór orzecznictwa międzynarodowego / Alicja Gajewska [et al.] ; red. Jadwiga Mączyńska. Publisher: Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych / [oprac. Monika Krasińska ; Sylwia Mizerek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084887] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / oprac. Grzegorz Janusz ; [przekł. wyboru przepisów z ang. i fr. dokonał Marek Antoni Nowicki]. Publisher: Warszawa : "Exit", 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych / [oprac. Andrzej Kaczmarek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-079065] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC rejestracji zbiorów danych osobowych / [oprac. Michał Bałdyga] ; GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084889] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
ABC zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich / [oprac. Piotr Drobek] ; GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084888] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cudzoziemcy : praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach, tekst ustawy w wersjach: angielskiej i rosyjskiej, inne akty prawne / Piotr Stachańczyk ; [przekł. ang. UNHCR ; przekł. ros. Irina Laszewa-Omachel]. Edition: Wg stanu prawnego na 13 maja 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : angielsko-francusko-polski / Marek Antoni Nowicki. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dane osobowe w przedsiębiorstwie / Andrzej Krasuski, Dorota Skolimowska. Edition: [Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102856] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz : wzory pism i przepisy / Andrzej Drozd. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu / Ireneusz C. Kamiński. Edition: Wyd. 3 zm. i rozszerzone, stan prawny na 20 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104090] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (2).
Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094746] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania / Natalia Kłączyńska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym / Izabela Justyńska. Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały V Kongresu / red. nauk. Małgorzata Gajos. Publisher: Katowice : Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja : studium cywilnoprawne / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. Edition: Wyd. 1 - dodr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062621] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
On human rights / James Griffin. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and their limits / Wiktor Osiatyński. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
A Europe of rights : the impact of the ECHR on National Legal Systems / ed. by Helen Keller and Alec Stone Sweet. Publisher: New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084007] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Who believes in human rights? : reflections on the European Convention / Marie-Bénédicte Dembour. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:

Powered by Koha