Your search returned 292 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Fundamental rights protection in the European Union / ed. Jan Barcz ; authors: Jan Barcz [et al.] ; [ transl. Karolina Podstawa, Filip Jasiński, Adam Łazowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097424] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych / Jelena Kondratiewa-Bryzik. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108303] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Tomasz Jurczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Historia i filozofia praw człowieka / pod redakcją Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-100728] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / aut.: Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel ; red. Leszek Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084332] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Transfer, obywatelstwo, majątek : trudne problemy stosunków polsko-niemieckich : studia i dokumenty / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080354] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / Stanisław Hoc. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Spór o prawa człowieka / pod red. Ireny Bracichowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091341] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / Iwona Stankowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093214] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych : [praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych] / Anna Jędruszczak, Bogusław Nowakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080510] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? : informator dla ofiar naruszeń / Joanna Rezmer ; [Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080756] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz / red. Andrzej Wróbel ; aut. Anna Błachnio-Parzych [et al.]. Edition: [Stan prawny na dzień 1.10.2012 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka : efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE / red. nauk. Jerzy Jaskiernia. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. Other title: Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk ; [tłum. na ang. Julita Agnieszka Rybczyńska i Wiktor Gonet]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110435] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną : problem rozstrzygania konfliktu zasad / Zofia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawne aspekty karcenia małoletnich / red. Filip Ciepły ; aut. Tadeusz Bojarski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
International human rights : the successor to international human rights in context : law, politics and morals : text and materials / Philip Alston, Ryan Goodman. Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-110459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107223] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 3 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101200] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego i Mirosława Wyrzykowskiego ; przy współpr. Adama Bodnara, Aleksandry Gliszczyńskiej, Katarzyny Sękowskiej-Kozłowskiej ; aut.: Adam Bodnar [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cases, materials and text on national, supranational and international non-discrimination law / ed. Dagmar Schiek, Lisa Waddington and Mark Bell ; coord. Dimitri Droshout ; chapter aut. Mark Bell [et al.]. Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, dr. 2014. Other title: Non-discrimination law.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych / Stanisław Hoc, Tomasz Szewc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-096676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Harris, O'Boyle & Warbrick law of the European Convention on Human Rights / David Harris, Michael O'Boyle, Ed Bates, Carla Buckley, Paul Harvey, Michelle Lafferty, Peter Cumper, Yotaka Arai, Heather Green. Edition: 3rd ed., impr.: 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Other title: Law of the European Convention on Human Rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do ochrony zdrowia w standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy / Stefan Poździoch. Publisher: Kraków : "Zdrowie i Zarządzanie", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-099365] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Collective human rights in the first half of the 21st century / edited by Magdalena Sitek & Peter Terem & Marta Wójcicka ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / redakcja naukowa Marek Chmaj ; [poszczególne rozdziały napisali: Marek Chmaj, Małgorzata Augustyniak, Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski, Joanna Juchniewicz, Marcin Kazimierczuk, Dorota Lis-Staranowicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Bogna Przybyszewska-Szter]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 25 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa / Lech Jaworski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101277] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych / redakcja naukowa Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz ; Tomasz A. J. Banyś [i 19 pozostałych]. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostęp do informacji publicznej : pytania i odpowiedzi, wzory pism / Piotr Sitniewski. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha