Your search returned 290 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego / pod redakcją Dariusza Wocióra. Edition: Stan prawny: maj 2016.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki w demokratycznym państwie prawa : zagadnienia wybrane : prace ofiarowane Dr. Bohdanowi Zdziennickiemu / redakcja naukowa Adam Jamróz, Lech Jamróz. Publisher: Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Mądre dane miasta i gminy / Katarzyna Bielińska. Publisher: Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
RODO : zmiany w zakresie ochrony danych osobowych : porównanie przepisów, praktyczne uwagi / Dominik Lubasz. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Other title: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny / Mirosław Karpiuk, Krzysztof Prokop, Paweł Sobczyk. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce : wymiar instytucjonalny / Adam Bodnar. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta / Natalia Karczewska-Kamińska. Edition: Stan prawny na 24 stycznia 2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego : Polska na tle porównawczym / Dawid Daniluk. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjna ochrona prywatności w świetle standardów międzynarodowych / Joanna Uliasz. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110497] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro - perspektywa korczakowska. T. 3 = The rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective. P. 3 / pod redakcją Marka Michalaka ; opracowanie Biuro Rzecznika Praw Dziecka ; tłumaczenie Aleksandra Gellert. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018. Other title: Rights of the child yesterday, today and tomorrow - the Korczak perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak ; opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Publisher: Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności : aktualny stan i wyzwania : VIII Seminarium Warszawskie. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostosowanie monitoringu wizyjnego do wymogów rodo / Tomasz Cygan. Publisher: Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw / Andrzej Krasuski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
O wolność słowa i religii : praktyka i teoria / pod redakcją Franciszka Longchamps de Bérier i Krzysztofa Szczuckiego. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : Fundacja "Utriusque Iuris", 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The universal declaration of human rights and the challenge of religion / Johannes Morsink. Publisher: Columbia : University of Missouri Press, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The universal declaration of human rights and the Holocaust : an endangered connection / Johannes Morsink. Edition: First printing.Publisher: Washington, DC : Georgetown University Press, copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Prawa człowieka i ich ochrona / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały, Krzysztofa Żarna. Edition: Wydanie I.Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights futures / edited by Stephen Hopgood, Jack Snyder, Leslie Vinjamuri. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór źródeł / oprac. Michał Balcerzak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami / Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-033273] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo o cudzoziemcach : komentarz / red. Jacek Chlebny ; aut. Adam Bernatowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / Bożena Gronowska [et al]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004489] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / [oprac. Tadeusz Jasudowicz, Marta Szuniewicz, Michał Balcerzak]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002752] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Hanna Bajorek-Ziaja. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049688] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar ; Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies ; projekt okładki Krzysztof Szczepanik. Edition: Wydanie trzecie uzupełnione, dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Copyright 2008 (Warszawa : Paper & Tinta). Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona uchodźców : przewodnik po międzynarodowym prawie azylowym / [aut. Kate Jastram i Marilyn Achiron ; red. wersji pol. Iwona Kurz, Agnieszka Siarkiewicz ; tł. na jęz. pol. Biuro tł. "Kontekst"]. Publisher: Warszawa : Unia Międzyparlamentarna (IPU) : UNHCR, 2001. Other title: Refugee protection.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę : analiza cywilnoprawna / Joanna D. Sieńczyło-Chlabicz. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055957] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053500] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Fundamental rights protection in the European Union / ed. Jan Barcz ; authors: Jan Barcz [et al.] ; [ transl. Karolina Podstawa, Filip Jasiński, Adam Łazowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097424] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha