Your search returned 294 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Obywatelstwo w procesie zmian / Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 2 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101199] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 1 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Ekonomii i Administracji. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe : OWG, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101198] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny obywatela Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Stefana Marka Grochalskiego. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostęp do informacji publicznej : [praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa] / pod red. Przemysława Szustakiewicza. Edition: Stan prawny: luty 2014 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Okładka | Dostęp autoryzowany Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights law / Merris Amos. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prywatność w Internecie : postawy i zachowania dotyczące ujawniania danych prywatnych w mediach społecznych / Łukasz Kołodziejczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-096174] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka / red. nauk. Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 maja 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 września 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : teoria i praktyka / red. nauk. Mariusz Kubiak, Stanisław Topolewski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Zakład Bezpieczeństwa Państwa. Publisher: Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami / Krzysztof Kurowski ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obywatelstwo wielokrotnego wyboru : interdyscyplinarne ujęcie kwestii podwójnego obywatelstwa w Polsce / pod red. Agaty Górny, Piotra Korysia ; Ośrodek Badań nad Migracjami. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ludzie w cieniu wojny : ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Other title: Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Teoria praw podstawowych / Robert Alexy ; tł. Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło ; wprow. Jerzy Zajadło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-107677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie / Michał Bernaczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym / Mariusz Jabłoński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Informacja w administracji publicznej : prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony / Paweł Fajgielski. Publisher: Wrocław : Presscom, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and the criminal justice system / Anthomny Amatrudo and Leslie William Blake. Publisher: Abingdon ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych : [komentarz] / Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz. Edition: 6 wyd., stan prawny na 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-107213] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Granice wolności wypowiedzi : studium konstytucyjne / Artur Biłgorajski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-104956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Gwarancje godności ludzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-103056] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie / Łukasz Goździaszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz / Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska. Edition: 3 wyd., stan prawny na 1 listopada 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
5th Warsaw Seminar on Human Rights, Warsaw, 29 September - 1 October 2011. Publisher: Warsaw : Kontrast Bogusław Spurgjasz, 2012. Other title: Warsaw Seminar on Human Rights, 5.Availability: Copies available for loan: [M-100871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu / redakcja naukowa Maria Boratyńska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Łączenie rodzin cudzoziemców : studium prawnomiędzynarodowe / Marta Szuniewicz. Publisher: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Constitutional law and criminal justice / Cliff Roberson. Edition: 2nd ed.Publisher: Boca Raton [etc.] : CRC Press/Taylor&Francis Group, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The dark side of virtue : reassessing international humanitarianism / David Kennedy ; illustrated by Doug Mayhew. Edition: 2nd print., 3rd paperback print.Publisher: Princeton ; Oxford : Princeton University Press, dr. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej / Maciej Dercz. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha