Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Prawa człowieka : formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Maja Grzymkowska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Bielsko-Biała : "Sto", [2009], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ludzie w cieniu wojny : ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych / Joanna Dobrowolska-Polak. Publisher: Poznań : Instytut Zachodni, 2011. Other title: Ludność cywilna podczas współczesnych konfliktów zbrojnych.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
System ochrony praw człowieka / Bogusław Banaszak [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047801] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050333] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w XXI w. : wyzwania dla ochrony prawnej : Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Mika. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane / Jan Sandorski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-050332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
The practical guide to humanitarian law / Françoise Bouchet-Saulnier ; ed. and translated by Laura Brav, Clémentine Olivier. Edition: 2nd English language ed.Publisher: Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield Publishers, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-057626] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / [oprac. Tadeusz Jasudowicz, Marta Szuniewicz, Michał Balcerzak]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002752] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar ; Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies ; projekt okładki Krzysztof Szczepanik. Edition: Wydanie trzecie uzupełnione, dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Copyright 2008 (Warszawa : Paper & Tinta). Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Tadeusz Białek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce / oprac. Grzegorz Janusz ; [przekł. wyboru przepisów z ang. i fr. dokonał Marek Antoni Nowicki]. Publisher: Warszawa : "Exit", 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. Edition: Wyd. 1 - dodr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062621] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in Polish foreign policy after 1989 / Agnieszka Bieńczyk-Missala ; The Polish Institute of International Affairs ; [transl.: George Szenderowicz]. Publisher: Warszawa : Polish Institute of International Affairs, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. Edition: Wyd. 3. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-087236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-089335] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? : informator dla ofiar naruszeń / Joanna Rezmer ; [Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080756] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk ; [tłum. na ang. Julita Agnieszka Rybczyńska i Wiktor Gonet]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110435] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
International human rights : the successor to international human rights in context : law, politics and morals : text and materials / Philip Alston, Ryan Goodman. Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. Availability: Copies available for loan: [M-110459] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne : porównanie systemów ochrony / Zuzanna Kulińska-Kępa. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo pracownika do ochrony prywatności / Marcin Wujczyk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
The international law of human rights / Adam McBeth, Justine Nolan and Simon Rice. Edition: Second edition.Publisher: Melbourne : Oxford University Press, cop. 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights : between needs and possibilities / edited by Magdalena Sitek & Antonio Felice Uricchio & Iwona Florek ; Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów. Publisher: Józefów : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór źródeł / oprac. Michał Balcerzak. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych / Jelena Kondratiewa-Bryzik. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108303] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / opracowanie i przekład: Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-021696] (18).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha