Your search returned 295 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania / Natalia Kłączyńska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada poszanowania praw człowieka w europejskim prawie wspólnotowym / Izabela Justyńska. Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Agnieszka Bieńczyk-Missala. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona dzieci przed krzywdzeniem : perspektywa globalna i lokalna / Ewa Jarosz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały V Kongresu / red. nauk. Małgorzata Gajos. Publisher: Katowice : Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych ; Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja : studium cywilnoprawne / Justyna Balcarczyk. Edition: Stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-107224] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
On human rights / James Griffin. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and their limits / Wiktor Osiatyński. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
A Europe of rights : the impact of the ECHR on National Legal Systems / ed. by Helen Keller and Alec Stone Sweet. Publisher: New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084007] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Who believes in human rights? : reflections on the European Convention / Marie-Bénédicte Dembour. Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny ; [aut. leksykonu Michał Balcerzak et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich : komentarz / Jacek Świeca. Edition: Stan prawny: kwiecień 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i ich krytyka : przyczynek do studiów o ideologii czasów ponowożytnych / Paweł Bała, Adam Wielomski. Publisher: Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : formularz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [red. merytoryczna Maja Grzymkowska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Bielsko-Biała : "Sto", [2009], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób transseksualnych : rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce / pod red. Anny Śledzińskiej-Simon ; [wprow. Adam Bodnar]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2010. Other title: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z wprowadzeniem.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / Stanisław Hoc. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Mowa nienawiści a wolność słowa : aspekty prawne i społeczne / pod red. Romana Wieruszewskiego [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Children's rights and the minimum age of criminal responsibility : a global perspective / Don Cipriani. Publisher: Farnham : Ashgate, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Kinga Machowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-084009] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej / Przemysław Kolasa. Publisher: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Protection des droits des réfugiés de l'Union européenne à la lumière des directives du Saint-Siège.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights in Polish foreign policy after 1989 / Agnieszka Bieńczyk-Missala ; The Polish Institute of International Affairs ; [transl.: George Szenderowicz]. Publisher: Warszawa : Polish Institute of International Affairs, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [et al.]. Edition: Wyd. 3. Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-087236] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Equality law in an enlarged European Union : understanding the Article 13 directives / ed. Helen Meenan. Edition: 1st paperback ed. 2010.Publisher: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
BDS: Boycott, divestment, sanctions : the global struggle for Palestinian rights / Omar Barghouti. Publisher: Chicago : Haymarket Books, cop. 2011. Other title: Boycott, divestment, sanctions | Global struggle for Palestinian rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
O prawach człowieka nieco inaczej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Monia i Andrzeja Kobylińskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Human rights a little hit differently.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne. Publisher: Warszawa ; Emów : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzengo. Centralny Ośrodek Szkolenia, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Rzeczpospolita praworządna / Janusz Kochanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-083416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa reprodukcyjne w Polsce : skutki ustawy antyaborcyjnej : raport, wrzesień 2007 : praca zbiorowa / pod red. Wandy Nowickiej ; Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Publisher: Warszawa : Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ochrona danych osobowych w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej : poradnik / GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ; [red. Piotr Zieliński]. Publisher: Warszawa : Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha