Your search returned 295 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce / Grażyna Michałowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053500] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Fundamental rights protection in the European Union / ed. Jan Barcz ; authors: Jan Barcz [et al.] ; [ transl. Karolina Podstawa, Filip Jasiński, Adam Łazowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097424] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym / pod red. Andrzeja Wróbla. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-094746] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości / Tomasz Jurczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-091139] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Historia i filozofia praw człowieka / pod redakcją Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-100728] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. T. 1, Komentarz do artykułów 1-18 / aut.: Leszek Garlicki, Piotr Hofmański, Andrzej Wróbel ; red. Leszek Garlicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084332] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Transfer, obywatelstwo, majątek : trudne problemy stosunków polsko-niemieckich : studia i dokumenty / pod red. nauk. Witolda M. Góralskiego ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080354] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. Edition: Wyd. 1 - dodr.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062621] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska Konwencja Praw Czlowieka, Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu : praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć indywidualną skargę do Europejskiego Trybunału Praw Czlowieka w Strasburgu / [oprac. Maciej Lis]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2010. Other title: Europejski Trybunał Praw Czlowieka w Strasburgu.Availability: Copies available for loan: [M-075325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Spór o prawa człowieka / pod red. Ireny Bracichowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091341] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Ustawa o ochronie informacji niejawnych : komentarz / Iwona Stankowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-093214] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? : informator dla ofiar naruszeń / Joanna Rezmer ; [Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka]. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080756] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia / pod red. Julity Agnieszki Rybczyńskiej i Agnieszki Demczuk ; [tłum. na ang. Julita Agnieszka Rybczyńska i Wiktor Gonet]. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110435] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : analiza krytyczna / Ireneusz C. Kamiński. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-091137] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych / Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Joanna Banasiuk. Edition: Stan prawny na 31 grudnia 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-107223] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych / Stanisław Hoc, Tomasz Szewc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-096676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
Harris, O'Boyle & Warbrick law of the European Convention on Human Rights / David Harris, Michael O'Boyle, Ed Bates, Carla Buckley, Paul Harvey, Michelle Lafferty, Peter Cumper, Yotaka Arai, Heather Green. Edition: 3rd ed., impr.: 2.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. Other title: Law of the European Convention on Human Rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prywatność a jawność : bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość / redaktor Arwid Mednis ; autorzy: Paweł Fajgielski, Karolina Gałęzowska, Wacław Iszkowski, Jakub Karczewski, Paweł Litwiński, Małgorzata Masternak-Kubiak, Arwid Mednis, Barbara Pietrzak, Ryszard Piotrowski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Grzegorz Sibiga, Tomasz Stawecki, Andrzej Ślęzak, Przemysław Szustakiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych : komentarz / redakcja naukowa Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz ; [autorzy:] Edyta Bielak-Jomaa, Witold Chomiczewski, Michał Czerniawski, Piotr Drobek, Urszula Góral, Magdalena Kuba, Dominik Lubasz, Joanna Łuczak, Paweł Makowski, Katarzyna Witkowska-Nowakowska, Natalia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 1 października 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej czyli Jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej / Dariusz Szostek (red.) ; autorzy Gabriela Bar, Włodzimierz Krzysztof Chróścik, Mikołaj Domagała, Jacek Gołaczyński, Krzysztof Kamiński, Grzegorz Karaś, Damian Klimas, Wojciech Lamik, Paweł Litwiński, Szymon Muszer, Przemysław Polański, Dariusz Szostek, Anna Zalesińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Other title: Jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (1).
RODO w e-commerce / redakcja Dominik Lubasz ; autorzy Arkadiusz Bazylko, Witold Chomiczewski, Kamil Hamelusz, Berenika Kaczmarek-Templin, Marta Kwiatkowska-Cylke, Monika Namysłowska, Dominik Lubasz, Joanna Łuczak-Tarka, Monika Susałko, Katarzyna Witkowska-Nowakowska, Natalia Zawadzka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2018 r., uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wchodzącym w życie z dniem 25.05.2018 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. Online Access: Spis treści | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona uchodźców : dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej / [red.: Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092721] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-104090] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
  Checked out (3).
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych / Jelena Kondratiewa-Bryzik. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108303] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / opracowanie i przekład: Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-021696] (18).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha