Your search returned 374 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania : konferencja naukowa, (13, 14 listopada 2001 r.) / [oprac. Anna Gręziak] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro RPO ; Łódź : Master, 2002. Other title: Konferencja naukowa: Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania, (13, 14 listopada 2001 r.).Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie / Dariusz Dudek. Publisher: Lublin : Lubelskie Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne : księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja MASTER, 2003. Other title: Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich.Availability: Copies available for loan: [M-047195] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki i systemy ich ochrony / Bogusław Banaszak. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona uchodźców : dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej / [red.: Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092721] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Where have all the voters gone? / Martin P. Wattenberg. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Freedom in America : a 200-year perspective / ed. with an introd. by Norman A. Graebner. Edition: 2nd print.Publisher: University Park ; London : Pennsylvania State University Press, 1978. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights and the image of God / Roger Ruston. Publisher: London : SCM Press, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Mniejszości narodowe - bogactwo czy problem? : instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce w latach 1989-2002 / Małgorzata Budyta-Budzyńska. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł / Krzysztof Motyka. Edition: Wyd. 4 rozsz.Publisher: Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-019257] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2005 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka / [red. Andrzej Czarnock]. Publisher: Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wystąpienia generalne Rzecznika Praw Dziecka. T. 4, 2005 / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, cop. 2006 . Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Filip Jasiński. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079543] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych / Grzegorz Sibiga. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona informacji niejawnych / Bronisław Jakubus, Marek Ryszkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Projekt", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim i wspólnotowym / Jarosław Sozański. Publisher: Warszawa : "Kodeks", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym / Tomasz Sienkiewicz. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do prywatności / Joanna Braciak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080267] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
On human rights / James Griffin. Publisher: Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Amnesty International Report 2009 : the state of the world's human rights : foreword / by Irene Khan ; Amnesty International. Publisher: London : Amnesty International Publications, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Karta Powinności Człowieka : Gdańsk 2000. Publisher: Gdańsk : Forum Dialogu Gdański Aeropag, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Europejska konwencja praw człowieka i podstawowych wolności / [Biuro Informacji Rady Europy]. Publisher: Warszawa : BIRE, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-065417] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dispatches from the dark side : on torture and the death of justice / Gareth Peirce. Publisher: London ; New York : Verso, 2010. Other title: On torture and the death of justice.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
BDS: Boycott, divestment, sanctions : the global struggle for Palestinian rights / Omar Barghouti. Publisher: Chicago : Haymarket Books, cop. 2011. Other title: Boycott, divestment, sanctions | Global struggle for Palestinian rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Amnesty International Report 2011 : the state of the world's human rights : this report covers the period January to December 2010 / Amnesty International. Publisher: London : Amnesty International Publications, 2011. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Prawo dostępu do informacji publicznej : zagadnienia praktyczne / Michał Zaremba. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Human rights law / Merris Amos. Edition: 2nd ed.Publisher: Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Granice wolności wypowiedzi : studium konstytucyjne / Artur Biłgorajski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-104956] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne / Małgorzata Kozak. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
5th Warsaw Seminar on Human Rights, Warsaw, 29 September - 1 October 2011. Publisher: Warsaw : Kontrast Bogusław Spurgjasz, 2012. Other title: Warsaw Seminar on Human Rights, 5.Availability: Copies available for loan: [M-100871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha