Your search returned 351 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych / Janusz Koczanowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-075368] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa dziecka we współczesnej praktyce życia społecznego / Teresa Ewa Olearczyk ; Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii. Publisher: Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej szkoły Języków Obcych i Ekonomii EDUCATOR, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-100551] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Komitet Praw Człowieka : kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo / Anna Michalska. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka : Exit, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-047186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Obywatelstwo Unii Europejskiej / Barbara Mielnik. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania : konferencja naukowa, (13, 14 listopada 2001 r.) / [oprac. Anna Gręziak] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro RPO ; Łódź : Master, 2002. Other title: Konferencja naukowa: Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania, (13, 14 listopada 2001 r.).Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
No escape : freedom of speech and the paradox of rights / Paul A. Passavant. Publisher: New York ; London : New York University Press, cop. 2002. Other title: Freedom of speech and the paradox of rights.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dziecko - jego prawa człowieka / Adam Łopatka. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze "Iuris", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-106375] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie / Dariusz Dudek. Publisher: Lublin : Lubelskie Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Sąd Najwyższy USA : prawa i wolności obywatelskie / Stanisław Frankowski, Roger Goldman, Ewa Łętowska ; [tł. z ang. Joanna Krahelska]. Publisher: [Warszawa] : Biuro Instytucju Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, [ca 1997]. Other title: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki : prawa i wolności obywatelskie.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego : standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce / Tadeusz Fuks. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049840] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami / Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-033273] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność zgromadzeń / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047181] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne : księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja MASTER, 2003. Other title: Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich.Availability: Copies available for loan: [M-047195] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Wiśniewskiego. Publisher: Bydgoszcz ; Poznań : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim / pod red. Andrzeja Rzeplińskiego. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1993. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Koszt praw : dlaczego wolność zależy od podatków / Stephen Holmes, Cass R. Sunstein ; przeł. Jerzy S. Kugler. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Other title: Cost of rights.Availability: Copies available for loan: [M-077637] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka : standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania : konferencja naukowa 23-24 marca 2001, Poznań / [oprac. red.: Roman Wieruszewski, Renata Hliwa] ; Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Poznańskie Centrum Praw Człowieka. Publisher: Poznań : Fundacja Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa jednostki i systemy ich ochrony / Bogusław Banaszak. Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym / Mieczysława Zdanowicz. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Równe traktowanie mężczyzn i kobiet / Marek Wandzel. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona uchodźców : dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do Konwencji Genewskiej / [red.: Grażyna Mioduszewska]. Publisher: Warszawa : Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-092721] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Where have all the voters gone? / Martin P. Wattenberg. Publisher: Cambridge ; London : Harvard University Press, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Freedom in America : a 200-year perspective / ed. with an introd. by Norman A. Graebner. Edition: 2nd print.Publisher: University Park ; London : Pennsylvania State University Press, 1978. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zasada równości w prawie : konferencja naukowa, Rzeszów, 16 października 2003 r. / red. nauk. Halina Zięba-Załucka, Maciej Kijowski. Publisher: Rzeszów : [Wydaw. POBITNO], 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych : materiały z konferencji, Warszawa, 23-24 października 2000 / [red. Sławomir Łodziński, Andrzej Chodyra ; przekł. mat. konf. z jęz. ang. Małgorzata Koncewicz] ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Mniejeszości Narodowych i Etnicznych, Rada Europy. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-065000] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP : wybrane zagadnienia stosowania i ochrony / Małgorzata Byrska [et al.] ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Biuro TK. Zespół Analiz, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ochrona praw jednostki / Monika Adamczak-Retecka [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-090651] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego / Ryszard i Małgorzata Taradejna. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102828] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).

Powered by Koha