Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sprawny parlament : wpływ partii i reguł na przewidywalność legislacyjną / Radosław Zubek, Christian Stecker, Klaus H. Goetz. Publisher: Warszawa : Ernst & Young Polska, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej : wprowadzenie, teksty ustaw / [wprow.] Feliks Prusak. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : "Muza", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047351] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym / Jerzy Jaskiernia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (1).
Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji i ich społeczna ocena : materiały seminarium pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, (Gdańsk, 27 listopada 2000 roku) / pod red. Andrzeja Szmyta. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Other title: Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trzeciej kadencji i ich społeczna ocena.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 22 października 2002 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej / [oprac. Beata Tokaj ; red. Kazimierz Wojciech Czaplicki]. Edition: Stan na dzień 10 listopada 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP / Marcin Kudej. Edition: Wyd. 2. zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Other title: Postępowanie ustawodawcze w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-031592] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP : [tekst jednolity z 9 czerwca 2000 r. oraz akty wykonawcze] / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z dnia 20 września 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-082308] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory do Sejmu i do Senatu : komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z 26 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie. T. 2, Bułgaria. Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1997 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-075100] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne. T. 4, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja / red. nauk. Janusz Trzciński ; [wybór i oprac. materiałów źródłowych oraz red. Krzysztof Budziło] ; Trybunał Konstytucyjny. Edition: Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2000 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Trybunału Konstytucyjnego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-075098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Status posła. Cz. 2, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Irena Galińska-Rączy]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for loan: [M-063930] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Piotr Uziębło. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078935] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o referendum lokalnym : komentarz / Kazimierz W. Czaplicki [et al.]. Edition: Stan prawny na 10 września 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego / Tomasz Zalasiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-043169] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym / Ryszard Balicki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049158] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy : (1587-1632) / Izabela Lewandowska-Malec. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Status posła. Cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.) / [wybór i oprac. ekspertyz Janusz Mordwiłko et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2007. Other title: Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora [...].Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Współpraca legislatywy z egzekutywą w sprawach europejskich : projekty, prace parlamentarne i problemy konstytucyjne (2004-2011) / Ryszard Chruściak. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-103682] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Między policentrycznością a fragmentaryzacją : wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny / Tomasz Stawecki, Wiesław Staśkiewicz, Jan Winczorek. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o służbie zagranicznej wraz z aktami wykonawczymi. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2005 r.Publisher: Warszawa : Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083575] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kontrola trybu uchwalenia ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym / Aleksandra Syryt. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-101197] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora / Krzysztof Grajewski, Jakub Stelina, Piotr Uziębło ; red. nauk. Krzysztof Grajewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kontrola legalności ustawy w Sejmie / pod redakcją Piotra Radziewicza ; [autorzy Piotr Chybalski, Katarzyna Kubuj, Marzena Laskowska, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ewa Popławska, Piotr Radziewicz, Michał Ziółkowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Zjednoczonego Królestwa w zakresie rządowych projektów ustaw publicznych / Anna Michalak ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha