Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych : studium porównawcze / Anna M. Ludwikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej : (na tle niektórych zasad ustrojowych) / Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Kabat. Publisher: Białystok : BWP "Iustitia", 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym / Zdzisław Czeszejko-Sochacki. Publisher: Warszawa : Biuro TK, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw / Maciej Starzewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa : Stany Zjednoczone i państwa europejskie / Piotr Mikuli. Edition: Wyd. 2 rozszerz.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Między policentrycznością a fragmentaryzacją : wpływ Trybunału Konstytucyjnego na polski porządek prawny / Tomasz Stawecki, Wiesław Staśkiewicz, Jan Winczorek. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej : sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie / Aleksander Stępkowski. Publisher: Warszawa : Liber, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Dorota Lis-Staranowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Polsce : wybrane zagadnienia / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-089917] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kontrola legalności ustawy w Sejmie / pod redakcją Piotra Radziewicza ; [autorzy Piotr Chybalski, Katarzyna Kubuj, Marzena Laskowska, Anna Młynarska-Sobaczewska, Ewa Popławska, Piotr Radziewicz, Michał Ziółkowski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-105376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Lists:

Powered by Koha