Your search returned 111 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Najwyższa Izba Kontroli / Andrzej Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Kabat. Publisher: Białystok : BWP "Iustitia", 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Iwona Sierpowska. Publisher: [Wrocław] : Kolonia Limited, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Rządzić państwem : centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich / Leszek Skiba. Publisher: Warszawa : Instytut Sobieskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego / Marcin Wiącek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie kontrolne NIK : komentarz / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na styczeń 2012 r. (uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o NIK obowiązujące od 2 czerwca 2012 r.).Publisher: Wrocław : PRESSCOM, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Decydowanie publiczne : Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Dzieje Sejmu Polskiego / aut. Juliusz Bardach [et al.] ; koordynator pracy Juliusz Bardach. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Suweren, zwierzchnik, reprezentant państwa : głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej : studia politologiczne / pod red. Radosława Ptaszyńskiego i Tomasza Sikorskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój organów ochrony prawnej : wprowadzenie, teksty ustaw / [wprow.] Feliks Prusak. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : "Muza", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047351] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Trybunał Konstytucyjny a proces karny / Barbara Nita. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046640] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Senat Trzeciej Rzeczypospolitej : geneza instytucji / Wojciech Orłowski. Publisher: Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991-1997 (I i II kadencja) : studium prawnoustrojowe / Marek Chmaj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-059071] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym / Jerzy Jaskiernia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
  Checked out (1).
Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji i ich społeczna ocena : materiały seminarium pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, (Gdańsk, 27 listopada 2000 roku) / pod red. Andrzeja Szmyta. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Other title: Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trzeciej kadencji i ich społeczna ocena.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992 / Ryszard Mojak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Other title: Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent w systemie ustrojowym Polski : (1989-1997) / Jerzy Ciapała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 22 października 2002 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 roku (Dz.U. z 1995 r. nr 13, poz. 59 z późn. zm.) / [Elżbieta Jarzęcka-Siwik et al. ; Kancelaria Sejmu]. Edition: Stan prawny na dzień 31 maja 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-067425] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym / Małgorzata Masternak-Kubiak. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097426] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej : zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej / [oprac. Beata Tokaj ; red. Kazimierz Wojciech Czaplicki]. Edition: Stan na dzień 10 listopada 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP / Andrzej Bałaban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-031603] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP / Marcin Kudej. Edition: Wyd. 2. zm. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Other title: Postępowanie ustawodawcze w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-031592] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Komisje sejmowe, status i funkcjonowanie / Henryk Pajdała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059056] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-049555] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha