Your search returned 167 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Izby drugie parlamentu / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego. Publisher: Białystok : Temida 2, 1996. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-075366] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Najwyższa Izba Kontroli / Andrzej Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent USA jako szef administracji / Mariusz Jagielski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-050106] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Amerykański ustrój polityczny w zarysie. Publisher: [S.l.] : Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-039033] (17).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój polityczny Francji / Wiesław Skrzydło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej : (na tle niektórych zasad ustrojowych) / Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Kabat. Publisher: Białystok : BWP "Iustitia", 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wybory do Sejmu i do Senatu : komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Gebethner. Edition: Stan prawny z 26 lipca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-082307] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądy konstytucyjne w Europie : akty normatywne według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1999 roku. T. 3, Hiszpania, Portugalia, Turcja / red. nauk. Janusz Trzciński ; Trybunał Konstytucyjny. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Regulamin Senatu : uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. / [Kancelaria Senatu. Biuro Legislacyjne]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Senatu, 2006. Other title: Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-046988] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Zgromadzenie Narodowe Białorusi / Marek Czerwiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-039389] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucja Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec / Michał Bożek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Liderzy polityczni w polskich komisjach śledczych : metody pozyskiwania społecznej akredytacji / Przemysław Żukiewicz. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Trzynastu : premierzy wolnej Polski / Jerzy Sadecki. Publisher: Kraków : Universitas, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Iwona Sierpowska. Publisher: [Wrocław] : Kolonia Limited, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prawo parlamentarne : seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja / [red. merytoryczna Wojciech Odrowąż-Sypniewski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Other title: Seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Rządzić państwem : centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich / Leszek Skiba. Publisher: Warszawa : Instytut Sobieskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kancelaria Sejmu : zadania, struktura, funkcjonowanie / Krzysztof Woś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-083838] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego / Marcin Wiącek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Postępowanie kontrolne NIK : komentarz / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na styczeń 2012 r. (uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie o NIK obowiązujące od 2 czerwca 2012 r.).Publisher: Wrocław : PRESSCOM, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Decydowanie publiczne : Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Dorota Lis-Staranowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Dzieje Sejmu Polskiego / aut. Juliusz Bardach [et al.] ; koordynator pracy Juliusz Bardach. Edition: Wyd. 3, popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Public law / John F. McEldowney. Edition: 2nd ed.Publisher: London : Sweet & Maxwell, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. Publisher: Warszawa : Trybunał Konstytucyjny, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Amerykański prezydencjalizm / Ryszard M. Małajny. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-110924] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej / red. nauk. Maria Kruk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Władza, symbol, prawo : społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego / Hanna Dębska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha